Vzgoja, ki spreminja svet
Mreža Shalom2023-10-29T18:50:11+01:00

Shalom

Pravičnost, mir in celovitost stvarstva

Skrb vseh oblik našega apostolskega služenja je vzpostavitev pravične družbe. Delamo tako, da usposabljamo ljudi, da dosežejo polnost njihovih sposobnosti in da ustvarjamo globalno skupnost, v kateri je spoštovano človekovo dostojanstvo, ceni se okolje in hrani duhovnost. Posebej se osredotočamo na potrebe žensk, otrok in revnih.

Naša mednarodnost nas izziva, da razvijamo globalno vizijo in nas pripravlja za služenje ljudem različnih kulturnih okolij. Skupaj pričujemo o možnosti premagovanja nacionalnih in kulturnih ovir, da bi bili vsi eno v Bogu.

V tem duhu me, Šolske sestre de Notre Dame,

  • pričujemo za spravo in edinost v razdeljenem svetu s tem, kako živimo skupaj.
  • Vzgajamo v prepričanju, da je mogoče svet spremeniti samo, če se spremenijo ljudje (PS, K 22).
  • Delujemo preko mednarodne mreže Shalom za mir, pravičnost in celovitost stvarstva.
  • Prinašamo potrebe in skrbi sveta globalni skupnosti preko povezanosti z Združenimi narodi.
Updated Shalom logo

Mreža Shalom

Shalom je mednarodna mreža za pravičnost, mir in celovitost stvarstva Šolskih sester de Notre Dame. Vsaka sestra in pridružena članica je članica mreže Shalom. Mrežo vodi mednarodna koordinatorica, ki je v generalatu v Rimu in pet predstavnic kontinentalnih vej Shaloma, te pa delajo s kontaktnimi sestrami in laiškimi sodelavci v vsaki deželi, v kateri  apostolsko delujemo.

To je, kar Gospod hoče od tebe: nič drugega, kakor da ravnaš pravično, da ljubiš dobrohotnost in ponižno hodiš s svojim Bogom (Mihej 6, 8).

Blažena Antonina, zavetnica Shaloma

Blažena Marija Antonina Kratochwil in druge Šolske sestre de Notre Dame, ki so bile mučene med II. svetovno vojno, so zavetnice Shaloma, ki je naša mednarodna mreža za pravičnost, mir in celovitost stvarstva. Te redovnice so živele in umrle zaradi njihove vere. Nekatere so »izginile«, nekatere so bile ugrabljene, spet druge so bile pretepene in ustreljene. Danes Šolske sestre de Notre Dame prepoznavamo pomembno povezavo med njihovim življenjem in smrtjo z vsem, k čemur nas kliče življenje Shaloma: vse tvegati v veri za bolj pravičen in resnično človeški svet.

Navdihujejo nas, da obnovimo zavezanost za življenje Shaloma, spodbujamo kulturo življenja in se odzivamo na krivice v današnjem svetu. Z blaženo Antonino prisluhnemo vpitju vsega stvarstva in odgovarjamo v solidarnosti.

Sestra Marija Antonina je bila razglašena za blaženo v skupini 108 mučencev II. svetovne vojne. Razglasil jo je papež Janez Pavel II. 13. junija 1999 v Varšavi. Praznik 108 mučencev, vključno z blaženo Antonino, obhajamo vsako leto 12. junija. Blažene Antonine se spominjamo tudi na obletnico njene smrti, 2. oktobra [Več …].

Go to Top