Mati Karolina Friess

Josepha Friess (1824-1892) je vstopila v kongregacijo v Neunburgu vorm Wald leta 1840. Dve leti kasneje je bila sprejeta v noviciat in dobila ime Marija Karolina. Njene vodstvene sposobnosti, veliko ljubezen do otrok in še mnoge druge izredne darove je mati Terezija takoj prepoznala in ji je zaupala težka učiteljska mesta na Bavarskem, preden je leta 1847 odšla v Ameriko.

Severna Amerika

Preden je blažena mati Terezija leta 1848 odpotovala iz New Yorka nazaj v Evropo, je postavila sestro Marijo Karolino Friess kot odgovorno za vse šole v Severni Ameriki. Dve leti kasneje je blažena mati Terezija imenovala sestro Karolino za ”generalno vikarico reda nemških Šolskih sester v Severni Ameriki“. Mati Karolina je bila stara 26 let. Čeprav se je ime njene vloge spremenilo, je mati Karolina še naprej usmerjala in vodila kongregacijo v Severni Ameriki do svoje smrti 22. julija 1892.

Materina hiša v Milwaukee

Prva naloga matere Karoline je bila ustanovitev materine hiše v Milwaukee. Tukaj je sprejela in pripravila tisoče mladih deklet za njihovo predanost Bogu kot redovnih vzgojiteljic na območju sveta, ki je bil neizmerno drugačen od njene evropske domovine.

Potrebe Novega sveta

Priseljenci, zlasti katoliški priseljenci, niso bili vedno dobrodošli v tej novi deželi in so pogosto živeli v revščini. Cerkveni voditelji so se soočali s težavo služenja vse bolj raznolikemu članstvu v hitro rastoči Cerkvi. Hkrati pa so bile Združene države globoko razdeljene glede vprašanja suženjstva.

Odgovor

V odgovor na te potrebe v Novem svetu so Šolske sestre de Notre Dame z osebjem pomagale stotinam šol in skrbele za številne otroke v sirotišnicah in domovih za otroke v Združenih državah in kasneje v Kanadi. Vsak otrok je bil dobrodošel, vendar so bili revni otroci, dečki in deklice, posebej dobrodošli. Država otrokovega izvora, versko prepričanje ali rasa niso delali nobenih razlik.