Blažena Antonina

Sestra Marija Antonina Kratochwil se je rodila 21. avgusta 1881 v Witkowicah pri Ostrawi, kamor so se leta 1879 njeni starši preselili iz Węgierske Górke pri Żywiec-u, da bi tam našli delo. Leta 1885 so se s svojimi otroki vrnili v materin rojstni kraj Węgierska Górka, potem pa so se končno ustalili v kraju Bielsko.

Apostolsko služenje

V kongregacijo je vstopila leta 1901. Kot kandidatka in kasneje kot sestra z zaobljubami je bila poslana v kraj Karwina, kjer je učila v poljski osnovni šoli (1906-1909; 1910-1917). Potem so jo poslali v Lwów, kjer je bila učiteljica v letih 1917-1925. Kasneje (1925-1932) je bila krajevna predstojnica, voditeljica internata in odgovorna za kandidatke, to je za dekleta, ki so želela vstopiti v kongregacijo v kraju Tłumacz.. Ponovno je bila poslana v Lwów, kjer je bila imenovana za voditeljico šole, v letih 1931-1939 pa je tudi nadaljevala s formacijo kandidatk. V letih 1940-1942 je bila krajevna predstojnica v Mikuliczyn-u.     

II. svetovna vojna

V začetku II. svetovne vojne se je morala umakniti iz šole. V Mikuliczyn-u so krajevne oblasti izgnale s. M. Antonino in njeno krajevno skupnost iz njihovega samostana (februar 1940 – junij 1941).  Devetega julija 1942 je bila skupaj s šestimi sestrami aretirana in poslana v ječo v Stanisławów-u. S prenašanjem nečloveških pogojev (lakote, udarcev, mučenja in poniževanja) je pričevala o krščanski ljubezni, veri in odpuščanju; moralno je dvigala svoje sestre in laiške sojetnike. Pet dni za tem, ko je bila izpuščena iz ječe, je umrla, oslabljena zaradi mučenja, nečloveških življenjskih pogojev in tifusa.

Njen značaj

Sestra M. Antonina je bila žena globoke vere, modra in sposobna učiteljica in čudovita oseba. Sestre in laiki, ki so delali z njo, so soglasno pričevali, da je bila sestra Antonina obdarjena z brezmejno dobroto in blagohotnostjo ter z veselo ljubeznijo do svojega poklica. Iz nje sta izžarevala resnična vedrina in mir. Ljubila je otroke, posebej še revne in zapostavljene.

Beatifikacija – Razglasitev za blaženo

Sestra Marija Antonina Kratochwil je bila razglašena za blaženo v skupini 108 mučencev II. svetovne vojne; 13. junija 1999 jo je v Varšavi razglasil papež Janez Pavel II. Praznik 108 mučencev, vključno z blaženo sestro Antonino, vsako leto obhajamo 12. junija. Mi se bl. Antonine spominjamo tudi 2. oktobra, ob obletnici njene smrti.

Zavetnica Shalom-a

Blažena Maria Antonina Kratochwil in druge Šolske sestre de Notre Dame, ki so bile mučene med II. svetovno vojno, so zavetnice Shalom-a, ki je naša mednarodna mreža za pravičnost, mir in celovitost stvarstva. Te redovnice so živele in umrle za svojo vero. Nekatere so “izginile”, nekatere so bile ugrabljene, spet druge so bile pretepene in ustreljene. Šolske sestre de Notre Dame se danes zavedamo pomembne povezanosti med njihovim življenjem in smrtjo in vsega, k čemur nas kliče življenje Shaloma: tvegati vse v veri za bolj pravičen in resnično človeški svet.

Te sestre navdihujejo v nas obnovljeno zavzetost za življenje Shaloma, za pospeševanje kulture življenja in soočanje s krivicami v današnjem svetu. Z blaženo sestro Antonino slišimo krike vsega ustvarjenega in odgovarjamo v solidarnosti.    

_________________________
Za več informacij:
Zgodovina na spletni strani Poljske province (v poljščini)