Generalat

Generalat je ime hiše v Rimu, kjer živi in dela generalni svet. V generalnem svetu je šest sester: generalna predstojnica in pet generalnih svetovalk. V generalatu živijo tudi sestre, ki pomagajo pri delu generalnemu svetu, koordinirajo različne urade kongregacije in vzdržujejo stavbo. To je multi-kulturalna, multi-jezikovna skupnost s sestrami iz Brazilije, Kanade, Kenija, Nemčije, Poljske, Slovenije in ZDA.

Generalni svet 2018-2024

od leve proti desni: sestra Inês Camiran, generalna svetovalka/vikarica;
sestra M. Martina Radež, generalna svetovalka;
sestra Roxanne Schares, generalna predstojnica;
sestra Carolyn Anyega, generalna svetovalka;
sestra Julianne Lattner, generalna svetovalka;
sestra Kathleen Storms, generalna svetovalka.

pdf za tisk (440 KB)

Druge fotografije:

Preberite več:

Generalate Community, December 2018

Generalate, decembra 2018

Z leve proti desni, zgoraj: Sestra M. Martina Radež (GC), Sister Kathleen Storms (GC), Sister Roxanne Schares (GS), Sister Ruth Ann Klauser (CP);
sredina: Schwester M. Burkardis Hemmert (BY), Siostra Nikodema Kasperska (PO),  Sister Kathy Schmittgens (CP),  Irmã Inês Camiran (GC), Sister Julie Lattner (GC), sestra M. Terezija Hostnik (SI);
spodaj: Sister Joan DiProspere (CP), Sister Connie Schmidt (CP), Siostra M. Katarzyna Kociach (PO), Sister Cindy Weber (CP), Sister Carolyn Anyega (GC).

Kongregacijski noviciat

Od leta 2016 je v delu zgradbe generalata tudi kongregacijski noviciat. Noviciat je prav tako multikulturen, s sestrami in novinkami iz Brazilije, Kanade, Nemčije, Gane, Japonske, Kenije, Nigerije in Poljske.

Kapela

Slovesnost posvetitve kapele in blagoslov generalata je bila 11. oktobra 1966, na praznik v čast Mariji, Materi Cerkvi. Ta naslov je bil dan Mariji ob koncu tretjega zasedanja II. vatikanskega cerkvenega zbora in izbran za ime kapele.

Relikvije v glavnem oltarju so od svetega Barnaba, svetega Avguština, svetega Ambroža, svete Lucije in svete Marije Goretti.

Arhitekt je bil prof. Bruno Appolonj-Ghetti. Prof. Francesco Nagni je izklesal razpelo, kipe in ambona.

Prof. Gilda Nagni, kiparjeva sestra, je zasnovala barvna okna nad stranskima oltarjema, veliko okroglo okno na koru, okna v ladji in v prezbiteriju. Gospod Signorelli je oblikoval okna nad marmorjem na stranskih stenah kapelske ladje.

Orgle so naredili bratje Ruffatti iz Padove v Italiji, in so bile dar sester Kanadske province.