Struktura kongregacije

Structure of the cong

Da bi kot duhovna skupnost mogle odgovoriti Bogu in učinkovito služiti, oblikujemo ustroje vodstva tako, da nas osvobajajo za pota Duha. Način našega vodstva izhaja iz našega skupnega življenja in poslanstva ter ju spodbuja. …

Strukture našega vodstva na krajevni, provincialni in mednarodni ravni omogočajo sodelovanje vseh članic in izvrševanje avtoritete. …

Po zgledu matere Terezije smo prepričane, da nam osrednje vodstvo pomaga, da kot kongregacija oznanjamo veselo oznanilo in da nam je nujno potrebno za pospeševanje edinosti.

Poslane ste,Konstitucija 40, 41, 42

Province

Razdeljene smo v 10 upravnih enot, imenovanih “province”:

  • Afriška provinca (AF)
  • Provinca Atlantic-Midwest (AM)
  • Provinca Central Pacific (CP)
  • Provinca Latinska Amerika in Karibi (ALC)
  • Bavarska Provinca (BY)
  • Madžarska Provinca (MG)
  • Provinca Avstrija-Italija (ÖR-IT) vključuje Češkoslovaško provinco (CE)
  • Poljska provinca (PO)
  • Slovenska provinca (SI)
PREBERITE VEČ O PROVINCAH

Generalat

Generalat je ime hiše v Rimu, kjer živi in dela generalni svet. V generalnem svetu je šest sester: generalna predstojnica in pet generalnih svetovalk. V generalatu živijo tudi sestre, ki pomagajo pri delu generalnemu svetu, koordinirajo različne urade kongregacije in vzdržujejo stavbo. To je multi-kulturalna, multi-jezikovna skupnost s sestrami iz Brazilije, Kanade, Nemčije, Poljske, Slovenije in ZDA.

Od leta 2016 je v delu zgradbe generalata tudi kongregacijski noviciat. Noviciat je prav tako multikulturna skupnost, s sestrami in novinkami iz Brazilije, Kanade, Nemčije, Gane, Japonske, Kenije, Nigerije in Poljske.

Lokacija:  Via della Stazione Aurelia, 95  – 00165  Roma, Italia
Tel.  + 39 06-6652-01
Kliknite za navodila

Learn more about the Generalate

Edinost

“Mnogo stvari se je spremenilo v zgodovini naše kongregacije, vendar niti nobena politična revolucija, preganjanje in zatiranje, niti radikalni družbeni, filozofski ali teološki razvoj niso uspeli uničiti naše edinosti… Skozi leta smo postali raznoliki po našem zunanjem videzi in življenjskem slogu, vendar ostajamo združeni v bistvu našega redovnega življenja. Dejstvo, da nas raznolikost v obleki, imenu, načinu življenja in tradiciji ne ločuje, odraža življenjsko moč naše duhovnosti” (Mirroring Our Charism, 2007 – Zrcaljenje naše karizme).