Karizma

Različni so milostni darovi, Duh pa je isti. Različne so službe, Gospod pa je isti. Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Vsakomur se daje razkritje Duha v korist vseh.

1 Kor 12, 4-7

Karizma je dar Duha, ki ga je treba deliti v službi Cerkve in sveta. Kaj je naša Notredamska karizma?

V Prologu v našo konstitucijo Poslane ste našo karizmo razložimo tako, da govorimo o ljudeh, ki vplivajo na to, kaj delamo in kako to delamo.

Šolske sestre de Notre Dame smo prepričane, da so bistvenega pomena za našo konstitucijo, življenje in poslanstvo

  • Jezus Kristus, ki nas kot Očetov poslanec v moči Svetega Duha pošilja, da bi s svojim življenjem oznanjale evangelij;
  • Cerkev, ki po svojem notranjem bistvu predstavlja Kristusa in nadaljuje njegovo poslanstvo;
  • svet kot konkretna resničnost, v kateri izvršujemo Kristusovo poslanstvo;
  • naša karizma, ki usmerja naše življenje in poslanstvo.

Naša karizma, dar Duha, se je poosebil v

blaženi Mariji Tereziji Jezusovi Gerhardinger …

ki je iz hrepenenja, da bi bili vsi eno v Bogu, utemeljila kongregacijo v evharistiji, jo zasidrala v uboštvu in jo posvetila Mariji.

Žena vere, ki je vedno iskala Božjo voljo, se je borila za edinost v naši mednarodni skupnosti in odgovorila na nujne potrebe, ko je posebej skrbela za uboge in vzgajala s širokim pogledom na svet.

Naša karizma izvira iz duhovne dediščine, posebej iz darov  …

Svetega Avguština,
ki je v Sveti Trojici videl temelj, izvor in cilj vsake skupnosti in jo zamislil tako, da bi bila enega srca in enega duha v Bogu …

blažene Alix LeClerc in svetega Petra Fourier,
ki sta dala novo smer redovnemu življenju, prepričana, da apostolsko služenje spada k bistvu skupnosti …

škofa Georga Mihaela Wittmanna in Franca Sebastijana Joba,
ki sta imela krščansko vzgojo deklet za svojo posebno skrb…

matere Karoline Friess,
ki je v svojem odgovoru na zahteve novega sveta daljnovidno razlagala znamenja časa, tvegala nekaj nenavadnega in s pogumnim vodstvom prilagodila kongregacijo načinu življenja v novem svetu.

Naša karizma se dalje razvija v živi skupnosti, ki, obogatena s preteklostjo, omogoča kongregaciji, da se razvija v sedanjosti in je odprta za izzive prihodnosti. V duhu ustvarjalne zvestobe do Jezusa Kristusa, Cerkve in naše karizme se zavežemo…, da bomo nadaljevale Kristusovo poslanstvo, za katero smo bile posvečene

V moči Svetega Duha izpolnjujemo to poslanstvo predvsem

  • v našem prizadevanju za edinost,
  • v našem skupnem življenju,
  • v našem apostolskem služenju, posvečenem vzgoji,
  • v našem skupnem iskanju in izpolnjevanju Božje volje.

Marija, Mati Cerkve in naše kongregacije, nas ljubeznivo spodbuja: Karkoli vam reče, storite (Jn 2,5).