Generalni svet

Da bi kot duhovna skupnost mogle odgovoriti Bogu in učinkovito služiti, oblikujemo ustroje vodstva tako, da nas osvobajajo za pota Duha. Način našega vodstva izhaja iz našega skupnega življenja in poslanstva ter ju spodbuja.

Strukture našega vodstva na krajevni, provincialni in mednarodni ravni omogočajo sodelovanje vseh članic in izvrševanje avtoritete. …

Po zgledu Matere Terezije smo prepričane, da nam osrednje vodstvo pomaga, da kot kongregacija oznanjamo veselo oznanilo in da nam je nujno potrebno za pospeševanje edinosti. …

Poslane ste, Konstitucija Šolskih sester de Notre Dame, 40, 41, 42

General Council 2021-2024

Generalni svet 2021-2024

od leve proti desni: sestra Inês Camiran, generalna svetovalka/vikarica;
sestra M. Martina Radež, generalna svetovalka; sestra Roxanne Schares, generalna predstojnica;  sestra Julianne Lattner, generalna svetovalka; sestra Carolyn Anyega, generalna svetovalka.

General Council 2018-2024

Generalni svet 2018-2024

od leve proti desni: sestra Inês Camiran, generalna svetovalka/vikarica;
sestra M. Martina Radež, generalna svetovalka; sestra Roxanne Schares, generalna predstojnica; sestra Carolyn Anyega, generalna svetovalka;
sestra Julianne Lattner, generalna svetovalka; sestra Kathleen Storms, generalna svetovalka.