Generalat

Generalat je ime hiše v Rimu, kjer živi in dela generalni svet. V generalnem svetu je šest sester: generalna predstojnica in pet generalnih svetovalk. V generalatu živijo tudi sestre, ki pomagajo pri delu generalnemu svetu, koordinirajo različne urade kongregacije in vzdržujejo stavbo. To je multi-kulturalna, multi-jezikovna skupnost s sestrami iz Brazilije, Kanade, Kenija, Nemčije, Poljske, Slovenije in ZDA.

Location:  Via della Stazione Aurelia, 95  – 00165  Roma, Italia
Tel.  + 39 06-6652-01
Click here for directions

Kongregacijski noviciat

Od leta 2016 je v delu zgradbe generalata tudi kongregacijski noviciat. Noviciat je prav tako multikulturen, s sestrami in novinkami iz Brazilije, Gane, Madžarske, Kenije,  Nigerije in Poljske..

Kapela

Slovesnost posvetitve kapele in blagoslov generalata je bila 11. oktobra 1966, na praznik v čast Mariji, Materi Cerkvi. Ta naslov je bil dan Mariji ob koncu tretjega zasedanja II. vatikanskega cerkvenega zbora in izbran za ime kapele.

Relikvije v glavnem oltarju so od svetega Barnaba, svetega Avguština, svetega Ambroža, svete Lucije in svete Marije Goretti.

Arhitekt je bil prof. Bruno Appolonj-Ghetti. Prof. Francesco Nagni je izklesal razpelo, kipe in ambona.

Prof. Gilda Nagni, kiparjeva sestra, je zasnovala barvna okna nad stranskima oltarjema, veliko okroglo okno na koru, okna v ladji in v prezbiteriju. Gospod Signorelli je oblikoval okna nad marmorjem na stranskih stenah kapelske ladje.

Orgle so naredili bratje Ruffatti iz Padove v Italiji, in so bile dar sester Kanadske province.