Karizma

*Šolske sestre de Notre Dame smo prepričane, da so bistvenega pomena za našo konstitucijo, življenje in poslanstvo

  • Jezus Kristus, ki nas kot Očetov poslanec v moči Svetega Duha pošilja, da bi s svojim življenjem oznanjale evangelij;
  • Cerkev, ki po svojem notranjem bistvu predstavlja Kristusa in nadaljuje njegovo poslanstvo;
  • svet kot konkretna resničnost, v kateri izvršujemo Kristusovo poslanstvo;
  • naša karizma, ki usmerja naše življenje in poslanstvo.
Blaženi Mariji Tereziji Jezusovi Gerhardinger

Naša karizma, dar duha, se je najbolj poosebila v Blaženi Mariji Tereziji Jezusovi Gerhardinger,
ki je iz hrepenenja, da bi bili vsi eno v Bogu,
utemeljila kongregacijo v evharistiji,
jo zasidrala v uboštvu
in jo posvetila Mariji.

Žena vere, ki je vedno iskala božjo voljo, se je borila za edinost v naši mednarodni skupnosti in odgovorila na nujne potrebe, ko je posebej skrbela za uboge in vzgajala s širokim pogledom na svet.

V teh darovih Duha naše ustanoviteljice Matere Terezije spoznavamo razvijanje karizme naše kongregacije.

Naša karizma izvira iz duhovne dediščine, s katero smo bile na poseben način obdarjene:

v Svetem Avguštinu,
ki je v Sveti Trojici videl temelj, izvor in cilj vsake skupnosti in jo zamislil tako, da bi bila enega srca in enega duha v Bogu;

Svetem Avguštinu
Svetem Petru Fourier
Svetem Petru Fourier

Blaženi Alix Le Clerc in Svetem Petru Fourier,
ki sta dala novo smer redovnemu življenju, prepričana, da apostolsko služenje spada k bistvu novo ustanovljene skupnosti;

Škofu Mihaelu Wittmannu in Francu Sebastijanu Jobu,
ki sta imela krščansko vzgojo deklet za posebno nujnost, ker sta razumela pomen žene za obnovo človeške družine;

Škofu Mihaelu Wittmannu
Francu Sebastijanu Jobu
Materi Karoüni Friess,

Materi Karoüni Friess,
ki je v svojem odgovoru na zahteve novega sveta daljnovidno razlagala znamenja časa, tvegala nekaj nenavadnega in s pogumnim vodstvom prilagodila kongregacijo načinu življenja v novem kontinentu.

Naša karizma se dalje razvija v živi skupnosti,
ki obogatena s preteklostjo,

omogoča kongregaciji,
da se razvija v sedanjosti
in je odprta za prihodnost.

V duhu ustvarjalne zvestobe do Jezusa Kristusa, do Cerkve in do naše karizme se zavežemo, da bomo kot članice papeškopravne redovne ustanove, posvečene apostolskim dejavnostim, nadaljevale Kristusovo poslanstvo, za katero smo bile posvečene.

V moči Svetega Duha izpolnjujemo to poslanstvo predvsem:

v našem prizadevanju za edinost,
v našem skupnem življenju,
v našem apostolskem življenju, posvečenem vzgoji,
v našem skupnem iskanju in izpolnjevanju božje volje.

Marija, Mati Cerkve in naše kongregacije, nas ljubeznivo spodbuja:

»KARKOLI VAM REČE, STORITE«
(Jn 2, 5).

*Prolog, Poslane ste, Konstitucija
Šolskih sester de Notre Dame

Marija, Mati Cerkve

Naš simbol

Congregational symbol

Ta simbol, ki ga mnoge od nas nosimo kot broško ali obesek na verižici, je bil oblikovan izključno za Šolske sestre de Notre Dame in nam omogoča, da se prepoznamo med seboj in s tistimi, s katerimi delamo in pridemo v stik.

Križ simbolizira Kristusa, središče našega življenja.

Krog kliče v spomin skupnost in svet, v katerem služimo.

Črka pomeni Marijo, Mater naše kongregacije.