Naša kongregacija

Mednarodnost

Naše poslanstvo je oznanjati veselo oznanilo kot Šolske sestre de Notre Dame in zastaviti vse svoje življenje za tisto edinost, za katero je bil poslan Jezus Kristus. Kot je bil on poslan, da bi svetu razodel Očetovo ljubezen, tako smo tudi me poslane, da ga razodevamo s svojim življenjem in s podarjanjem ljubezni, vere in upanja.

Poslane ste, Konstitucija Šolskih sester de Notre Dame, 4

Apostolsko služenje

Naša ustanoviteljica, blažena M. Terezija Jezusova Gerhardinger, in žene, ki so se ji pridružile, so izbrale vzgojo in izobraževanje kot najboljši način za razodevanje Božje ljubezni do sveta in s tem ustvarjanja boljšega sveta. Po njihovih stopinjah tudi me usmerjamo svoje apostolsko služenje v vzgojo in izobraževanje. Vzgajamo s prepričanjem, da je svet mogoče spremeniti s preoblikovanjem ljudi.

Naše življenje

Naše življenje v poslanstvu je strnjena celota: molitev, skupno življenje in apostolsko služenje izvirajo drug iz drugega in se zlivajo drug v drugega. S svojo molitvijo, dialogom in apostolskim služenjem postajamo skupnost, ki je enega duha in enega srca. Vrednote, zadržanja/način razmišljanja in vrline, ki nas povezujejo v naši duhovni skupnosti Šolskih sester de Notre Dame, so iste, s katerimi pospešujemo edinost med vsemi ljudmi. Čim bolj smo prevzete z Jezusovo željo, da bi bili vsi eno, tem bolj naše prizadevanje za edinost zajema vse človeštvo in vse stvarstvo.

Prednosti

Po zgledu naše ustanoviteljice nikogar ne izključujemo iz svojih skrbi. Posebej smo pozorne do potreb otrok, mladine in žena. Prednostno pa se zavzemamo za osebe, ki so revne. Prizadevamo si biti občutljive in pozorne na vedno spreminjajoče se razmere v naši hitro spreminjajoči se realnosti. Trudimo se ugotoviti, kam smo poklicane in na katere svetovne potrebe smo poklicane odgovoriti. Skušamo tudi ugotoviti, kdo so revni v našem času in kje je največja potreba na področju vzgoje in izobraževanja.

Edinost

Mnogo stvari se je spremenilo v zgodovini naše kongregacije, vendar niti nobena politična revolucija, preganjanje in zatiranje, niti radikalni družbeni, filozofski ali teološki razvoj niso uspeli uničiti naše edinosti… Skozi leta smo postali raznoliki po našem zunanjem videzi in življenjskem slogu, vendar ostajamo združeni v bistvu našega redovnega življenja. Dejstvo, da nas raznolikost v obleki, imenu, načinu življenja in tradiciji ne ločuje, odraža življenjsko moč naše duhovnosti

Mirroring Our Charism, 2007 – Zrcaljenje naše karizme.

Usmeritev 24. generalnega kapitlja: Ljubezen daje vse

Ljubezen daje vse

 

Ljubezen daje vse
Usmeritev in Akti 24. generalnega kapitlja

• čeština (250 KB)
• Deutsch (303 KB)
•  English A4 (214 KB)
• English letter-size (214 KB)
•  Español (252 KB)
•  Italiano (161 KB)
•  日本語 (664 KB)
•  Magyarul (251 KB)
•  Polski (330 KB)
•  Português (210 KB)
•  Slovensko (188 KB)