BOŽJA BESEDA:  Jezus pa je poznal misli njihovih src. Vzel je otroka, ga postavil poleg sebe, in jim rekel: »Kdor sprejme tega otroka v mojem imenu, mene sprejme, in kdor mene sprejme, sprejme tistega, ki me je poslal.« (Lk 9, 47-48)

NAŠA KONSTITUCIJA: Kristusova ljubezen nas priganja, da izpolnjujemo svoje poslanstvo v apostolskem služenju, ki je usmerjeno v vzgojo. Vzgoja za nas pomeni usposobiti ljudi, da razvijejo do polnosti svoje sposobnosti kot osebe, ustvarjene po božji podobi in jim pomagati, da usmerijo svoje darove za izgradnjo sveta.
(Poslane ste, K 22)

MOLIMO:  Gospod Jezus Kristus! Blažena sestra Marija Antonina je razsipala materinsko ljubezen do svojih otrok, posebno do ubogih in zapuščenih in njihova srca usmerjala k Bogu. Mladi so v njej videli mater, ki je bila zaskrbljena zaradi njihovega zorenja v pristne ljudi. Prosimo te za milost, da bomo mogli podpirati otroke in mlade v današnjem svetu v njihovem razvoju k polnosti človeške osebnosti.

 

Blažena sestra Marija Antonina,
ljubeča in ustvarjalna pri vzgoji in izobraževanju,
PROSI ZA NAS!