BOŽJA BESEDA:  Jezus … mu je rekel: »Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem.« (Jn 14, 23) 

NAŠA KONSTITUCIJA: Ustvarjene smo za popolno združenje z Bogom. Zato si na naši poti v prihodnost prizadevamo, da bi bile z njim vedno bolj združene. (Poslane ste, K 48)

MOLIMO:  Gospod Jezus Kristus! Temelj življenja blažene sestre Marije Antonine je bilo njeno zaupanje v Očeta. Pokorščina njegovi volji jo je pripeljala do velikonočne skrivnosti. Prosimo te za milost trdnega zaupanja, da bomo vse težave prenašali z neomajnim zaupanjem vate.

 

Blažena sestra Marija Antonina,
vzornica trajne edinosti z Očetom,
PROSI ZA NAS!