Trwająca 190 lat podróż pełna łaski

Sister Roxanne Schares, General Superior

Siostra Roxanne Schares

Siostra Roxanne Schares, SSND, Przełożona Generalna

190 lat temu nasze Zgromadzenie zostało powołane do życia, kiedy Karolina Gerhardinger (bł. M. Teresa od Jezusa) i dwie inne kobiety rozpoczęły wspólne życie zakonne w Neunburgu vorm Wald w Bawarii, na terenie dzisiejszych Niemiec. Podjęto podróż miłości, po-dróż rozeznawania i odpowiadania na naglące i wciąż zmieniające się potrzeby społeczeństwa. Tej podróży towarzyszyła łaska, która okrążyła świat.

Poprzez głębokie doświadczenie Bożej miłości, miłości, która nie mogła czekać, by oddawać wszystko (MT, 1), bł. Matka Teresa została przynaglona, by uczynić sprawę Bożą jedyną troską swoje-go serca i odpowiadać przez edukację na naglące potrzeby swoich czasów. Jej duch inspirował innych do życia tym samym miłosnym zobowiązaniem: by tkwić głęboko w naszym świecie, służyć wszędzie tam, gdzie są najbardziej potrzebujący, poświęcać nasze życie bez reszty aby inni mogli żyć i doprowadzić wszystkich do jedności  z Bogiem (por. JP, Słowo wstępne, K 33).

Te 190 lat stało się podróżą wiary, wizji i odwagi dla ponad 20 tysięcy Sióstr Szkolnych de Notre Dame. Było to doświadczenie wszechogarniającej miłości Boga, wzywającej do odważnej miłosnej odpowiedzi, która dotknęła, ukształtowała i przemieniła życie niezliczone osób na całym świecie, nawet podczas niewiarygodnie trudnych i burzliwych okresów w historii.

W tym wydaniu Życia misją dzielimy się refleksjami z różnych momentów tej 190-letniej podróży, od jej najwcześniejszych początków w Europie aż do przekraczanie oceanów i rozprzestrzeniania się na kontynenty Ameryki Północnej i Południowej, Azji i Afryki. Historie te podkreślają uważność na zmieniające się sytuacje, rozeznawanie Bożych wezwań w znakach czasu i odwagę reagowania w nieoczekiwany sposób na krytyczne potrzeby świata spowodowane wstrząsami społecznymi, wojną i zmianami klimatycznymi.

Razem,  Siostry i współpracownicy w misji, zajmują się kryzysami naszych czasów i świadczą o bezwarunkowej, uniwersalnej miłości Boga. To była, to jest na-dal, wspólna, pełna łaski podróż miłości.