Ryzyko przemiany

Sister Roxanne Schares, General Superior

Siostra Roxanne Schares,
Przełożona Generalna

Otwarcie się na bycie przemienionym przez Boga jest ryzykiem. Jednak to jest wezwanie, które my, Siostry Szkolne de Notre Dame, rozpoznajemy uczestnicząc w misji Boga: „być przemienionymi i przemieniać świat, i prowadzić wszystkich do tej jedności…” (JP, K 48). Ale na czym polega ta przemiana; co się z nią wiąże?

Prawdziwa przemiana jest czymś więcej niż zwykłą zmianą, ponieważ wpływa na całe nasze życie i wszystkie relacje. Jest to droga paschalna, która wymaga poważnej pracy duchowej jednostek i wspólnot i staje się sposobem życia, który jest sprawą serca.

Droga przemiany prowadzi nas do zrozumienia serca rzeczywistości, do zgłębienia naszych ludzkich serc, do odkrycia serca Boga, Boga, który jest miłością. Doświadczając miłości Boga, jesteśmy pociągane do serca świata, aby odpowiedzieć samą miłością i współczuciem Boga. To właśnie Boża miłość przemienia.

Jak i od czego zacząć? Jest niezliczona ilość sposobów. W tym numerze Życia misją znajdziemy refleksje z różnych części świata na temat dróg przemiany. Autorzy dzielą się doświadczeniami wypuszczania z rąk, pozostawiania stref komfortu, angażowania się w nowe spotkania, udawania się na peryferie, bycia w solidarności, przyjmowania cierpienia, pogłębiania zobowiązań, zaufania w moc modlitwy.
Zawsze, na każdej drodze, będzie trzeba coś pozostawić, słuchać, uczyć się, wzrastać i rozwijać nowe relacje o większej wzajemności i szacunku, relacje oparte na coraz głębszej komunii.

To Bóg daje łaskę i dokona przemiany, jeśli tylko zaryzykujemy otwarcie się na przemianę–na przyjęcie i współpracę z łaską oraz uczestnictwo w tym dziele serca.

Ryzyko jest wielkie, a wybór kosztowny, ponieważ wymaga od nas pozostawienia czegoś i powierzenia się, przekroczenia siebie, działania i życia dla Bożej misji. Do jakiej głębokiej przemiany i ryzyka zaprasza nas Bóg?

Życie misją 2022

Online (pdf 1.5 MB):  Deutsch • English  • Español日本語MagyarPolski  • PortuguêsSlovensko

Po otwarciu dokumentu z jednego z powyższych linków możesz pobrać plik PDF do drukowania, klikając ikonę strzałki w dół w prawym górnym rogu ekranu.