Życie misją 

Wezwane do pogłębiania
komunii

Siostra Roxanne Schares
Przełożona Generalna

Wezwanie do pogłębiania komunii odbija się echem w sercach Sióstr Szkolnych de Notre Dame na całym świecie, „wszędzie – w każdym miejscu, w każdym czasie, w każdej sytuacji” (Jesteście Posłane, Konstytucja 9). W naszym dzisiejszym świecie doświadczamy potrzeby jedności, która obejmuje całą ludzkość i całe stworzenie. Pandemia, która nadal wywiera wpływ na nasze życie, obnażyła nasze fałszywe zabezpieczenia i otworzyła nas na większą świadomość, że jesteśmy wzajemnie powiązane, że jesteśmy globalną wspólnotą (por. Fratelli Tutti, 7, 32).

Wyzwaniem jest „przyjąć świat jako sakrament komunii” (Laudato Si’, 9) i żyć pełnią znaczenia tej prawdy. Jedność w różnorodności jest drogą przyszłości, podróżą dla nas wszystkich, którą rozpoczynamy na nowo każdego dnia. Jako Siostry Szkolne, zobowiązałyśmy się jako osoby i jako Zgromadzenie do poszerzenia naszego rozumienia międzykulturowości i przeżywania misji bardziej międzykulturowo.

Zaangażowanie to, choć ubogacające ubogacające, jest wymagające. W tym numerze „Życia misją” dzielimy się doświadczeniami naszych sióstr, które otwierają się na różne kultury i z radością przyjmują przemieniające spotkania. Zdajemy sobie sprawę, że życie międzykulturowe „wymaga każdego dnia nowego początku w dialogu, uznaniu, akceptacji i pokorze” by budować „relacje równości i współczucia”.

Stawanie się osobą żyjącą międzykulturowo wymaga nowego uczenia się i cierpliwego słuchania, patrzenia nowymi oczami i angażowania się w nawrócenie przez całe życie. W tym procesie, jesteśmy poddawane próbie, wzrastamy i stajemy się bardziej dojrzałe i zdolne do wspierania jedności w podzielonym świecie. Życie międzykulturowe jest życiem ucznia, jest podróżą w wierze. Jest to misja Boga, a my jesteśmy powołane razem i posłane, aby pogłębiać komunię. W oczach Boga jesteśmy bowiem „złączeni we wspaniałej powszechnej komunii”. (Laudato Si’, 220).

Online:

Deutsch

English *

 English **

  Español  

Italian

Japanese

Magyar  

Polski   

Português  

Slovensko

After you have opened the document using one of the above links, you can download the pdf to print by clicking on the symbol of  a down arrow located in the top right of the screen.

*Uses A4 size paper 

**Uses 8.5 x 11 paper size