O życiu Ewangelią

Siostra Roxanne Schares, Przełożona Generalna

Sister Roxanne Schares

Siostra Roxanne Schares,
Przełożona Generalna

Zaangażowane w misję Chrystusa, jesteśmy przynaglone, by żyjąc w sercu świata, zająć się najważniejszymi globalnymi problemami. W tej podróży często znajdujemy się na peryferiach, spotykając tych, którzy są bezbronni i marginalizowani. W dzisiejszym świecie migranci i uchodźcy, przesiedleńcy i ofiary handlu ludźmi stają się symbolami wykluczenia.

Aby dobrze zrozumieć i zareagować, ważne jest, aby widzieć twarze, słyszeć głosy, towarzyszyć i dzielić ból dzieci i młodzieży, kobiet i mężczyzn, uciekających przed nieznośnymi warunkami. Ich podróże ujawniają desperackie pragnienie ratowania życia i budowania przyszłości. Moja dziesięcioletnia posługa wśród osób dotkniętych brutalnymi konfliktami
i wojną w Afryce była wyzwaniem i łaską. Uświadamiając sobie
z przejęciem cierpienie i pozwalając, by stało się ono moim i naszym osobistym cierpieniem, odkrywamy, co każdy z nas może zrobić w tej sprawie (por. Laudato Si’, 19).

Ten numer Życia misją ukazuje doświadczenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame, które docierają do ludzi zmuszonych do przesiedlenia i są z nimi. Przedstawione historie pokazują w jaki sposób możemy reagować tak, aby przyjmować, chronić, promować i integrować nasze siostry i braci z naszym życiem i społeczeństwem, z zachowaniem szacunku dla godności wszystkich. Nasze siostry modlą się i towarzyszą, wychowują, kształcą i wspierają, rozeznają i podejmują działania, które mogą przemieniać nas i nasze społeczeństwo.

Dzięki tym doświadczeniom dowiadujemy się, że „nie chodzi tylko o nich, ale o nas wszystkich” (Papież Franciszek, Przesłanie na 105. Światowy Dzień Migrantów i Uchodźców 2019). Nie chodzi tylko o migrantów i uchodźców; chodzi o spotkanie Chrystusa w drugim człowieku, o współczucie
i miłość, uzdrowienie i nadzieję. Chodzi o życie według Ewangelii.

Online Deutsch • English / North America format • Español日本語MagyarPolski  • PortuguêsSlovensko

Po otwarciu dokumentu za pomocą jednego z powyższych łączy można pobrać plik pdf do wydrukowania, klikając symbol ze strzałką w dół w prawym górnym rogu ekranu.