Przemieniać świat przez edukację
Home|Życie misją 2018

Życie misją 2018

pdf (900 KB): češtinaDeutsch English • Español Argentina  / South America  Italiano • 日本語 Magyar Polski  Português Slovensko

Misja

Jesteśmy w mocy Ducha Świętego posłane, aby rozwijać posłannictwo Chrystusa, aby być przemienionymi i przemieniać świat

i prowadzić wszystkich do tej jedności, dla której Jezus Chrystus przyszedł na ziemię.

 

Jesteście Posłane, Konstytucja 48

Przemieniać świat przez wychowanie

Nie wykluczamy nikogo z naszej troski…

Jesteście Posłane, Konstytucja 24

Dzięki naszej pracy apostolskiej ubogacamy wewnętrznie i siebie i tych, do których jesteśmy posłane.

Jesteśmy Posłane, Konstytucja 25

Tylko miłością zdobędziemy serca dzieci
i pociągniemy je do Boga.

Błogosławiona M. Teresa, List 4405

Gdzie miłość, tam Bóg;
a gdzie Bóg – tam niebo – w naszym sercu, w naszym domu!

Błogosławiona M. Teresa, List 949

Odpowiedź na wezwanie

Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame zostało powołane do życia, gdy Boże wezwanie znalazło odpowiedź w sercach ludzi silnych wiarą, o proroczym spojrzeniu, odważnych w działaniu (…)

Ich działanie było nacechowane duchem apostolskim, który nadawał kształt ich życiu i miał głęboki wpływ na innych (…)

To tajemnicze współdziałanie Bożego wezwania z ludzką odpowiedzią trwa w Zgromadzeniu nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

Jesteście Posłane, Rys historyczny Zgromadzenia

Czy słyszysz głos Boga w swoim sercu?

Jakie potrzeby widzisz we współczesnym świecie? Jak na nie odpowiesz?

Życie misją 2018

Publikacja Sióstr Szkolnych de Notre Dame (SSND)

Zachęcamy do kontaktu. Z radością oczekujemy na każdą wiadomość.

Generalat, Rzym, Włochy  – gerhardinger.org

Prowincja Ameryki Łacińskiej i Karaibów (ALC) – provinciaalc.org

Prowincja Afryki (AF) – ssnd.org/africa

Prowincja Atlantic-Midwest (AM) – atlanticmidwest.org

Prowincja Central Pacific (CP) –  ssndcentralpacific.org

Wspólna strona AF, AM, i CP – ssnd.org

Prowincja Bawarska (BY) – schulschwestern.de

Prowincja Węgierska (MG) – iskolanoverek.hu

Prowincja Austria-Włochy (OR-IT) z Prowincją Czeskosłowacką (CE) –ssnd-austria.org – skolskesestry.cz

Prowincja Polska (PO) – ssnd.pl

Prowincja Słoweńska (SI) – notredamke.rkc.si

Redaktorka:  Patricia Stortz

Współautorzy: Sr. Joan Mukhwana Namulanda, Sr. Yvonne Nosal, Caelie Haines, Sr. M. Justine Eberdorfer, Trudy Hamilton, Zsófia Katona, Kurt Haspel, Sr. M. Adrianna Modelska, Sr. Alenka Žibert

Wyrażamy wdzięczność siostrom i świeckim współpracownikom, którzy wykonali tłumaczenie z języków źródłowych na język angielski i z języka angielskiego na inne języki. Dziękujemy!

2019-05-09T21:36:45+02:00

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top