Siostra Roxanne Schares, Przełożona Generalna

Siostra Roxanne Schares

Siostra Roxanne Schares, Przełożona Generalna

Wypełniając swoją misję od 185 lat, Siostry Szkolne de Notre Dame odpowiadają na pilne potrzeby, oddając całe swoje życie służbie tej jedności, dla której Chrystus został posłany. Dnia 24 października gdy obchodzimy rocznicę założenia naszego Zgromadzenia, z radością przedstawiam nasz biuletyn Życie misją. Jest to nowa, wspólna inicjatywa w naszym międzynarodowym, wielokulturowym i wielojęzycznym Zgromadzeniu.

Skromny początek naszego Zgromadzenia sięga 1833 r. gdy w Bawarii, w Niemczech, trzy młode kobiety rozpoczęły życie we wspólnocie, angażując się w odpowiedź na ówczesne potrzeby poprzez wychowanie. Kierując się głęboką wiarą i odwagą, nasza założycielka Błogosławiona M. Teresa Gerhardinger podejmowała ryzyko by mimo nikłych środków iść tam gdzie została wezwana. W jej duchu rozeznajemy i odpowiadamy na Boże wezwanie w naszych czasach. Współcześnie, będąc różnorodne pod względem pochodzenia, kultury i języka, żyjemy i służymy w 30 krajach na pięciu kontynentach, zjednoczone tą samą misją.

Otaczając szczególną troską młodzież, kobiety i tych, którzy zmagają się z niesprawiedliwością i ubóstwem, wychowujemy z przekonaniem, że świat może się zmienić poprzez przemianę osób. Będąc wychowawczyniami przez to kim jesteśmy i co czynimy, uznajemy nasz obowiązek i możliwości rozwijania szerokiego spojrzenia na świat i poczucia globalnej odpowiedzialności.

W obliczu pilnych i krytycznych światowych problemów naszych czasów istnieje potrzeba, abyśmy były świadkami jedności w różnorodności i miały śmiałość by odważnie odpowiedzieć na nie w nieoczekiwany sposób. Ryzykując innowacyjne działania, nasze siostry przekraczają granice, wspierają integrację, szukają możliwości większej współpracy, starają się realizować misję w sposób międzykulturowy i rozbudzają nadzieję. W tym wszystkim ubogacamy się wzajemnie i jesteśmy wezwane do coraz głębszej komunii.

Komunia z Trójjedynym Bogiem wprowadza nas w serce świata, abyśmy przekształcały go przez pokój, nadzieję i miłość. Mamy nadzieję, że te opowieści o naszym życiu misją będą inspirowały i świadczyły o powszechnej miłości Boga, miłości, która daje wszystko.