Jubilatki

Jubilate Deo!

Jubileusze są szczególnego rodzaju przeżyciami i stwarzają okazję do odnowy wewnętrznej i do ponowienia zobowiązania złożonego Bogu. Dla nas jubileusz jest wezwaniem do wyrażenia wdzięczności Bogu i naszym siostrom jubilatkom za ich wierną miłość, która i nas pobudza do głębszej wierności.

Jesteście  Posłane, Dyrektorium Generalne 123b

Obchodzimy znaczące rocznice profesji zakonnej: 25-lecie, 40-lecie, 50-lecie, 60-lecie, 70-lecie, 75-lecie, 80-lecie, 85-lecie.

List jubileuszowy 2024

M. Dominica Michalke, SSND
Przełożona Generalna

Mario, czy już wiesz?

Deutsch (pdf 92 KB)
English (pdf  70 KB)
Español (pdf 108 KB)
日本語 (pdf 74 KB)
Magyar (pdf 163 KB)
Polski (pdf 127 KB)
Português (pdf 63 KB)

2023

Siostra Roxanne Schares
Obdarzone Miłością

Deutsch (pdf 187 KB)
English (pdf 292 KB)
Polski (pdf 356 KB)
Slovenščina (pdf 400 KB)
日本語 (pdf 544 KB)

2022

List jubileuszowy – 2022
Siostra Roxanne Schares

„Umiłowanie”
Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych… (Rz 5, 5)

Deutsch (pdf 45 KB)
English (pdf 229 KB)
Española (pdf 272 KB)
Hungarian (pdf 85 KB)
Japanese (pdf 344 KB)
Polski (pdf 231 KB)
Portuguese (pdf 284 KB)

2021

List jubileuszowy – 2021
Siostra Roxanne Schares

Osiąganie naszej najgłębszej tożsamości
Dążymy do osiągnięcia pełni naszej osobowości w Chrystusie, … (JP, K 46)

Deutsch (pdf 87 KB)
English  (pdf 253 KB)
Hungarian (pdf 187KB)
Italiano (pdf 80 KB)
Japanese (pdf 503 KB)
Polski (pdf 368 KB)
Slovenian (pdf 189KB)

2020

List jubileuszowy – 2020
Siostra Roxanne Schares
Deutsch( pdf 90 KB)
English (pdf 85 KB)

2019

List jubileuszowy – 2019
Siostra Roxanne Schares

Deutsch (pdf 533 KB)
English (pdf 281 KB)
Español (pdf 28o KB)
Polski (pdf 623 KB)
Português (pdf 272 KB)

2018

List jubileuszowy – 2018
Siostra Roxanne Schares

Deutsch (pdf 398 KB)
English (pdf  90 KB)
Español (pdf 82 KB)
Italiano (pdf 95 KB)
Polski (pdf 350 KB)
Português (pdf 113 KB)
Slovensko (pdf  KB)