Jubilatki

Jubilate Deo!

Jubileusze są szczególnego rodzaju przeżyciami i stwarzają okazję do odnowy wewnętrznej i do ponowienia zobowiązania złożonego Bogu. Dla nas jubileusz jest wezwaniem do wyrażenia wdzięczności Bogu i naszym siostrom jubilatkom za ich wierną miłość, która i nas pobudza do głębszej wierności.

Jesteście  Posłane, Dyrektorium Generalne 123b

Obchodzimy znaczące rocznice profesji zakonnej: 25-lecie, 40-lecie, 50-lecie, 60-lecie, 70-lecie, 75-lecie, 80-lecie, 85-lecie.

2023

Jubilatki – 2023 (pdf 18 KB)

Siostra Roxanne Schares
Obdarzone Miłością

Deutsch (pdf 187 KB)
English (pdf 292 KB)
Polski (pdf 356 KB)
Slovenščina (pdf 400 KB)
日本語 (pdf 544 KB)

Jubilatki – 2022

List jubileuszowy – 2022
Siostra Roxanne Schares

„Umiłowanie”
Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych… (Rz 5, 5)

Deutsch (pdf 45 KB)
English (pdf 229 KB)
Española (pdf 272 KB)
Hungarian (pdf 85 KB)
Japanese (pdf 344 KB)
Polski (pdf 231 KB)
Portuguese (pdf 284 KB)

Jubilatki – 2021

List jubileuszowy – 2021
Siostra Roxanne Schares

Osiąganie naszej najgłębszej tożsamości
Dążymy do osiągnięcia pełni naszej osobowości w Chrystusie, … (JP, K 46)

Deutsch (pdf 87 KB)
English  (pdf 253 KB)
Hungarian (pdf 187KB)
Italiano (pdf 80 KB)
Japanese (pdf 503 KB)
Polski (pdf 368 KB)
Slovenian (pdf 189KB)

2020

2020 – Jubilatki (pdf 150 KB)

List jubileuszowy – 2020
Siostra Roxanne Schares

Deutsch( pdf 90 KB)
English (pdf 85 KB)

2019

List jubileuszowy – 2019
Siostra Roxanne Schares

Deutsch (pdf 533 KB)
English (pdf 281 KB)
Español (pdf 28o KB)
Polski (pdf 623 KB)
Português (pdf 272 KB)

2018

List jubileuszowy – 2018
Siostra Roxanne Schares

Deutsch (pdf 398 KB)
English (pdf  90 KB)
Español (pdf 82 KB)
Italiano (pdf 95 KB)
Polski (pdf 350 KB)
Português (pdf 113 KB)
Slovensko (pdf  KB)

2017

List jubileuszowy – 2017
Siostra Mary Maher 

Deutsch(pdf 171 KB)
English (pdf 165 KB)
Espanol (pdf 165 KB)
Magyarul (pdf 276 KB)
Italiano (pdf 153 KB)
Polski (pdf 267 KB)
Portuguese (pdf 225 KB)