Jak zostać członkinią

SSND symbol

Jesteśmy świadome, że kandydatki, które Bóg powołuje do naszego Zgromadzenia, ubogacają nas. Szanujemy kulturę i pochodzenie każdej. Formacja początkowa, która obejmuje okres od kandydatury do profesji wieczystej, odbywa się w warunkach możliwie realnych, a gdy to praktyczne i pożądane, w kulturze, z której kandydatka pochodzi.

Jesteście  Posłane, Dyrektorium Generalne 116

Postulantka

Postulantka rozwija w dalszym ciągu swą osobowość, przystosowuje swoje życie coraz bardziej do wymagań Ewangelii i doświadcza praktycznie znaczenia wzajemnego dawania i przyjmowania w życiu wspólnym. W dalszym ciągu bada swoje powołanie, zgodność swoich osobistych darów z naszym sposobem życia, zdolność do dalszego rozwoju osobistego i swą gotowość do rozpoczęcia nowicjatu. Mistrzyni i wspólnota pomagają postulantce w tym procesie, wspierają ją i zachęcają.

Jesteście  Posłane, Dyrektorium Generalne 118

Nowicjuszka

W czasie nowicjatu nowicjuszka usiłuje pogłębić swą zażyłość z Chrystusem oraz swą wiedzę o Zgromadzeniu. W tym czasie stara się również zharmonizować w sobie różne aspekty życia zakonnego. Na płaszczyźnie prowincjalnej/regionalnej można, poza obowiązującym rokiem nowicjatu kanonicznego, wprowadzić okresy działalności formującej, odbywanej poza domem nowicjatu. Celem tych okresów jest rozbudzenie i umacnianie w nowicjuszce podstawowych cech, które charakteryzują Jezusa w wypełnianiu  Jego posłannictwa.

Jesteście  Posłane, Dyrektorium Generalne 119

Pierwsza profesja

Przez swoją pierwszą profesję siostra jest włączona w nowy sposób w posłannictwo Kościoła i naszego Zgromadzenia. Przyjmuje na siebie obowiązek harmonijnego wiązania w jedność elementów osobistych, wspólnotowych i apostolskich swego życia oddanego Bogu. W okresie ślubów czasowych siostra podejmuje poważne wysiłki, by rozpoznawać nieustannie wezwania Boga i by współpracować z łaską Bożą podczas przygotowywania się do przyjęcia dozgonnie konsekracji zakonnej.

Jesteście  Posłane, Dyrektorium Generalne 120

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej polskiej prowincji: https://www.ssnd.pl/