Wspólnota

Jesteśmy wezwane, by tworzyć wspólnotę wiary Sióstr Szkolnych de Notre Dame. Nasze życie ślubami w rodzinie zakonnej jest darem i zadaniem jednocześnie. Chrystus jest centrum naszej wspólnoty i źródłem naszej jedności; Duch Święty jest więzią łączącą nas między sobą. Chrystus odnawia i pod¬trzymuje nas Swą obecnością, która znajduje swój najgłębszy wyraz w Eucharystii. Jego całkowity dar z Siebie ożywia i nasze oddanie się w życiu wspólnym.

Wartości, postawy i cnoty, które umacniają jedność w naszej wspólnocie wiary Sióstr Szkolnych de Notre Dame, są także pomocą w naszych wysiłkach podejmo­wanych dla umacniania jedności wśród ludzi. W miarę jak pragnienie Jezusa, by wszyscy stanowili jedno, stawać się będzie coraz bardziej także naszym pragnieniem, nasze dążenia do jedności obejmą wszystkich ludzi i całe stworzenie.

Jesteście  Posłane, Konstytucja 6,9

Konwersja

W świetle nieograniczonej miłości Boga poznajemy nasze zaniedbania w miłowaniu i potrzebę, by wciąż na nowo jednoczyć się z Bogiem i ludźmi. Wciąż uczymy się, że każda z nas jest włączona w to samo – trwające całe życie – zadanie nawracania się i powracania do miłości.

Jesteście  Posłane, Konstytucja 36,37

Dialog

W duchu wzajemnej odpowiedzialności: … rozwijamy postawę dialogu, by coraz bardziej stawać się wspólnotą jednego serca i jednej duszy.

Jesteście  Posłane, Dyrektorium Generalne 2f