Z radością ogłaszamy wybór następujących sióstr do Rady Generalnej na sześcioletnią kadencję, 2018-2024.

Sister Roxanne Schares (AF), Przełożona Generalna
Irmã Inês Camiran (ALC), Radna Generalna/Wikaria
Sister Carolyn Anyega (AF), Radna Generalna
Sister Julianne Lattner (AM), Radna Generalna
Sestra M. Martina Radež
(SI), Radna Generalna
Sister Kathleen Storms (CP), Radna Generalna

Instalacja nastąpi 20 stycznia 2018 r. w Generalacie w Rzymie.

Left to right:  Sister Carolyn Anyega (AF),  Sister Roxanne Schares (AF),  Irmã Inês Camiran (ALC),
Sister Julianne Lattner (AM), Sister Kathleen Storms (CP), Sestra M. Martina Radež (SI).