W Solidarności z Całym Stworzeniem

O jak piękne są Twoje drogi Boże, dzieła Twego stworzenia.

Pobudź naszą świadomość, byśmy poznali i poczuli w głębi naszych serc
te powiązania ze wszystkim co istnieje.

Wpajaj w nas dar bycia współ-twórcami i troszczącymi się o ŻYCIE.

Naucz nas nowych i prawych sposobów życia tak,
aby obecne i przyszłe pokolenia
mogły pokornie przebywać w pięknie,
czule miłować wszystko
i żyć sprawiedliwie w solidarności z całym stworzeniem.

Łaskawy i miłujący Boże,
daj nam odwagę dążenia do takiej przemiany siebie i społeczeństwa,
oraz daj siłę by stale to dostrzegać.

Amen.

Siostry Szkolne de Notre Dame – Green Team /Zespół Zielony
Modlitwy o sprawiedliwy i zrównoważony świat