General Council 2013-2018

Od prawej do lewej: Ir. Inês Camiran, S. M. Dominica Michalke, S. Mary Maher,
S. Maureen McGoey, Ir. Vitória Marques, S. Carol Jean Dust

13 październik 2017

Na dzisiejszy dzień były zaplanowane dwa punkty programu. Pierwszy trwał przed południem i po południu. Członkinie Kapituły spotykały się w różnych grupach, aby rozmawiać o trzech Aktach 23. Kapituły Generalnej w świetle zaleceń sformułowanych w Sprawozdaniu o stanie Zgromadzenia. Siostry zostały poproszone o rozważenie czy te Akta zostały już wypełnione i wcielone w toczące się życie i ducha Zgromadzenia. Jeśli tak, to zostaną one uchylone przez obecną Kapitułę Generalną. A jeśli nie, co powinnyśmy kontynuować? Co powinnyśmy dostosować, aby to odzwierciedlało nową, obecną sytuację Zgromadzenia?

Drugim punktem programu na dziś było uroczyste podziękowanie ustępującej Radzie Generalnej. Miało ono charakter zarówno poważny jak i humorystyczny. Mamy nadzieję, że zdjęcia oddają atmosferę wieczoru. Rozpoczęłyśmy od celebracji Eucharystii, po której nastąpił świąteczny posiłek, modlitewne podziękowanie i błogosławieństwo oraz rekreacja.

Jesteśmy naprawdę wdzięczne Siostrom za dar ich bezinteresownej służby dla naszego Zgromadzenia jako Radne Generalne i Przełożona Generalna: S. Mary Maher, Przełożonej Generalnej, S. Maureen McGoey, Radnej Generalnej/ Wikarii, S. Vitórii Marques, Radnej Generalnej, S. M. Dominice Michalke, Radnej Generalnej, S. Carol Jean Dust, Radnej Generalnej, S. Inês Camiran, Radnej Generalnej. Zachowajmy Siostry w naszych sercach i naszej modlitwie teraz, w czasie nadchodzącej zmiany i na zawsze. Niech Bóg błogosławi każdej z Sióstr!

Photos • Fotos • Fotók  • 写真 • Zdjęcia • Fotografije • Fotografie

Videos • Videók  • ビデオ • Filmy • Video posnetki  • Video • Vídeos