Przemieniać świat przez edukację

Międzynarodowa Refleksja Solidarności: Maj 2019

„Zarówno Matka Teresa jak i Matka Karolina rozumiały siłę tkwiącą w wychowaniu/kształceniu, siłę, która pozwalała osobie ludzkiej, szczególnie młodym kobietom, osiągać niezależność, poczucie własnej godno-ści i osobistą wolność, i w ten sposób przyczyniać się do przemiany społeczeństwa.”

Go to Top