Warning: Undefined array key "hidden" in /home/customer/www/gerhardinger.org/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 756

29 września 2017

Poranek rozpoczął się od codziennej modlitwy kontemplacyjnej, po której nastąpiły ogłoszenia oraz życzenia z okazji urodzin dla siostry Bridget Ehlert SSL, facylitatorki.

Następnie Siostra Mary Maher przedstawiła Sprawozdanie o stanie Zgromadzenia w dwóch częściach: przedpołudniowej i popołudniowej. Po każdej części był czas na refleksję i później dzielenie się we wspólnotach domowych do południa i w małych grupach w auli po południu.

Nieustannie powracającym tematem była „Modlitwa Kapituły”, którą najpierw odmawiała Matka Teresa we wczesnych latach gdy była jeszcze w Neunburgu vorm Wald.

Wskazując na co został położony nacisk w sprawozdaniu, S. Mary zapytała: „W jaki sposób my, takie jakie jesteśmy, sprawiamy, że nasz żywy charyzmat oddziałuje we współczesnym świecie i w Kościele?”

Sprawozdanie zostało podzielone na trzy części:

  1.  Zmieniające się konteksty w świecie i w Kościele
  2.  Zgromadzenie dzisiaj: mocne strony, wyzwania, zalecenia
  3.  Jedno zalecenie, z głębi serca, dotyczące istotnego kolejnego kroku.

Na zakończenie S. Mary opowiedziała o „marzeniu”, które ma miejsce w 2033 r., w 200. rocznicę powstania Zgromadzenia, gdy S. Mary miałaby 83 lata. W tym marzeniu, nowicjuszka przychodzi do       S. Mary, aby przeprowadzić z nią wywiad dotyczący czasu gdy była Przełożoną Generalną, i zadaje jej pytanie: „Które wspomnienia są dla Siostry najważniejsze?” Siostra Mary odpowiada przez jakiś czas, a na koniec wspomina jedną rzecz, która „wyróżnia się na tle pozostałych”.

„Pamiętam jeden piękny październikowy dzień na 24. Kapitule Generalnej” – mówi – „gdy Zgromadzenie uczyniło krok, który był tak bardzo wierny i zgodny z duchem Matki Teresy… Ta Kapituła zaryzykowała wszystko i zobowiązała całe Zgromadzenie do rozeznania tego w jaki sposób zgodnie z naszym charyzmatem odpowiemy na pilne potrzeby, które w tym czasie były niezwykle poważne. Kim miałyśmy się stać według Bożego wezwania? Co miałyśmy uczynić według Bożego wezwania? (…) Kapituła zadecydowała, aby wezwać Zgromadzenie do tego rozeznania w świetle pełnej prawdy o tym kim byłyśmy i co posiadałyśmy w tym czasie (…) Od tego czasu widziałyśmy w jaki sposób nasz charyzmat rozwijał się na różne sposoby, których wcześniej nie mogłyśmy przewidzieć”.

Później wręcza Nowicjuszce modlitwę Kapituły mówiąc: „Przez całe swoje życie odmawiaj tę modlitwę w duchu Matki Teresy. Niech cię prowadzi, szczególnie w czasie zmian. I obyś zawsze chciała czynić to, do czego Bóg cię wzywa”.

—————

Uwaga: zarys Sprawozdania jest dostępny w intranecie.

Photos • Fotos • Fotók  • 写真 • Zdjęcia • Fotografije • Fotografie

Videos • Videók  • ビデオ • Filmy • Video posnetki  • Video • Vídeos