Home|SSND w CSW63

SSND w CSW63

Międzynarodowa delegacja Sióstr Szkolnych de Notre Dame (SSND), w której skład wchodzą uczennice szkół SSND z Brazylii, Węgier i Stanów Zjednoczonych, weźmie udział w 63. sesji Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (ang. CSW63) w dniach 11-22 marca w Nowym Jorku.

Motywy

  • Tematem przewodnim sesji w 2019 r. będą: systemy ochrony socjalnej, dostęp do usług publicznych i stała infrastruktura zapewniająca równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt.
  • Poza tym, Komisja oceni postęp państw członkowskich w kwestii realizacji uzgodnionych postanowień z 60. spotkania: wzmocnienie pozycji kobiet oraz związek ze zrównoważonym rozwojem.

Aktualizacje / Działania

Print Friendly, PDF & Email
2019-03-08T20:49:29+01:00
Go to Top