Rok 21, Numer 2

(Print pdf 374 KB)

„Nie mogę oddychać.
Błagam, pozwól mi wstać.
Proszę, nie mogę oddychać”.

Sister Sandra Helton

Policjant nie zareagował na prośbę Georgea Floyda, gdy ten wydał ostatnie tchnienie. „Nie mogę oddychać” – te słowa dźwięczą w moich uszach i w moim sercu. Dlaczego? Ponieważ częścią naszej misji, jako Sióstr Szkolnych de Notre Dame, jest popieranie sprawiedliwości. Słowa p.Floyda rozbrzmiewają jako krzyk niesprawiedliwości. Wiele naszych sióstr i braci nie może oddychać z powodu społecznej niezdolności/ niechęci, aby uznać, że każdy człowiek na ziemi został stworzony na obraz i podobieństwo Boga.

Gdyby każdy przyjął tę prawdę, że wszyscy zostaliśmy stworzeni na Boży obraz, któż spróbowałby przyciskać kolanem czyjś kark do ziemi i odebrać mu życie? Czy potrafiłbyś odebrać życie osobie, która mówi: „Przyszedłem, aby mieli życie i mieli je w obfitości”? Myślę, że nie.

„Nie mogę oddychać. Błagam, pozwól mi wstać. Proszę, nie mogę oddychać”.

W zdrowym środowisku można oddychać – można mieć życie i mieć je w obfitości.

Tydzień Laudato Sí w Generalacie

Sister Kathy Schmittgens

 

Sekcja Ekologia i Stworzenie watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka posiada upoważnienie do promowania encykliki Laudato Si’. Jednym z programów jakie zainicjował w tym roku było świętowanie 5. rocznicy wydania encykliki. W dniach 16-24 maja odbywał się „Tydzień Laudato Si’”.

Oczywiście, wtedy gdy pojawiła się ta idea, nie spodziewano się COVID-19. Trzeba było zrezygnować z wielu wspaniałych planów. Zamiast tego, mogły odbywać się jedynie wirtualne wydarzenia.

W naszym Generalacie nikt nie zachorował na COVID, więc we własnym gronie zaplanowałyśmy w jaki sposób będziemy świętować i uczyć się. Siostra Julie Lattner razem ze mną planowała jak możemy obchodzić ten tydzień, zdając sobie sprawę, że miałyśmy też swoją codzienną pracę.

Każdego wieczoru odbywała się prezentacja na temat jednej z części encykliki. Każda z nich trwała tylko 20 minut i kończyła się pieśnią uwielbienia Boga za dar stworzenia. Spotkania były dla chętnych, ale zwykle wiele sióstr brało w nich udział, aż do ostatniego wieczora.

W ostatni wieczór miałyśmy szczególne Nieszpory, które rozpoczęły się w auli, a potem wyszłyśmy na zewnątrz, za kaplicę, i tam zasadziłyśmy drzewo jako przypomnienie tego jak często natura jest niszczona oraz jak bardzo nasze życie i dobro zależy od jej ochrony. Siostra Carolyn Anyega pokazała nam afrykańską „tradycję wylewania” [paru kropel jakiegoś płynu-przyp.tłum.], aby wspomnieć przodków, którzy mieszkali na tej ziemi i jako błogosławieństwo dla tego miejsca.

W niedzielę 24 maja świętowałyśmy jubileusz, ale zebrałyśmy się o 12.00, aby wraz z innymi ludźmi na świecie modlić się za nasz „wspólny dom”. Ten tydzień pomógł nam zastanowić się jak każda z nas może dokonywać zmian na lepsze.

Podpisałyśmy przyrzeczenie Laudato Si’, by:

  • Modlić się za i ze stworzeniem
  • Żyć prościej
  • Popierać ochronę naszego wspólnego domu.

Ty również możesz podpisać to przyrzeczenie. Można je znaleźć na stronie: http://livelaudatosi.org/pledge- forms/  Jest dostępne w języku angielskim, hiszpańskim, portugalskim i polskim.

Więcej informacji o Dykasterii można znaleźć na stronie: http://www.humandevelopment.va/en/sviluppo-umano-integrale/cura-del-creato.html

Ta strona jest jedynie w wersji angielskiej i hiszpańskiej

Rok Laudato Si’

Sister Kathy Schmittgens

Po modlitwie Anioł Pański w niedzielę, Papież Franciszek wspomniał o 5. rocznicy encykliki Laudato Si’. W trosce o wspólny dom.
Laudato Si'

Powiedział, że celem tego dokumentu było zwrócenie uwagi na krzyk ziemi i krzyk ubogich.

Papież zaprosił wszystkich do wzięcia udziału w Roku Laudato Si’, który jest promowany przez Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Człowieka i trwa od 24 maja 2020 do 24 maja 2021.

„Zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli do wzięcia udziału, do troski o nasz wspólny dom i naszych najsłabszych braci i siostry”. Wiadomości Watykańskie

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-05/pope-francis-appeals-for-laudato-si- year-prayer.html   Otrzymają siostry więcej informacji jak możemy obchodzić ten rok jako Siostry Szkolne de Notre Dame.

Ethel Howley

Spoglądając wstecz na Konferencję w Pekinie 25 lat temu

Cieszymy się mogąc udostępnić link do filmu, który Sister Ethel Howley chętnie przygotowała dla nauczycielek i studentek, które zarejestrowały się na 64. Sesję Komisji ds. Statusu Kobiet. Sister Ethel wspomina swoje doświadczenia z IV Światowej Konferencji w sprawie Kobiet, która odbyła się w Pekinie w 1995 r. Proszę kliknąć na https://vimeo.com/421224543

 

Kobiety na pierwszej linii kryzysu COVID-19

Sister Beatriz Martinez-Garcia

11 marca Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że chorobę wywoływaną przez koronawirusa (COVID-19) można określić jako pandemię. Na dzień 27 czerwca, WHO podawało, że na całym świecie potwierdzono 9 633 157 przypadków zachorowań, a 490 481 osób zmarło.

Co się dzieje od tego momentu? COVID-19 drastycznie zmienia nie tylko ustalony porządek codziennego życia ludzi, ale także sposób w jaki odnosimy się do siebie. Zasada pozostawania w domu ma na celu ratowanie życia, a równocześnie ta choroba obnaża istniejące już wcześniej nierówności systemów społecznych, ekonomicznych i politycznych na świecie.

W jaki sposób COVID-19 pogarsza sytuację kobiet i dziewcząt? Wcześniej, kobiety spędzały trzy razy więcej czasu niż mężczyźni zajmując się bezpłatnie opieką i pracą domową. W czasie pandemii, gdy szkoły pozostają zamknięte, kobiety mają jeszcze więcej pracy.

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy, 740 milionów kobiet jest zależnych od ekonomii nieformalnej. Większość z nich nie ma dostępu do opieki zdrowotnej lub pomocy socjalnej. Większość z tych kobiet to samotne matki, migrantki i wdowy. Kobiety zarabiają mniej i oszczędzają mniej; patrząc całościowo, zarabiają 23% mniej niż mężczyźni.

Może te informacje nie są nowe i brzmią jak sucha statystyka. Jednak, każda z 740 milionów kobiet, które pracują na nieformalnym rynku to osoby mające imię i swoją historię. Te 740 milionów inteligentnych kobiet, które są innowatorkami, inicjatorkami i osobami przedsiębiorczymi, ma nadzieję na przyzwoitą pracę i dom. Są na pierwszej linii walcząc o życie osób, które kochają. Te 740 milionów kobiet będących na pierwszej linii powinny być decydentami, aby budować nową erę, erę solidarności!

Un Building

Wiadomości ONZ

Pod koniec czerwca Tijjani Muhammad-Bande, obecny Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ogłosił, że Volkan Bozkir z Turcji został wybrany na Przewodniczącego 75 Sesji. P.Bozkir będzie przewodniczył dorocznemu Zgromadzeniu Ogólnemu w dniach 15-30 września. ONZ upamiętni 75. rocznicę na jednodniowym spotkaniu wysokiego szczebla, 21 września, na temat „Przyszłość, której chcemy, ONZ, którego potrzebujemy: potwierdzamy wspólne zobowiązanie do multilateralizmu”. Z powodu COVID-19 kraje członkowskie będą uczestniczyły przez Internet.

Światowy Dzień Środowiska

Tegoroczny temat Światowego Dnia Środowiska brzmiał „Bioróżnorodność”. Występujący problem zaniku gatunków, z którym mamy teraz do czynienia nie polega jedynie na smutku, że definitywnie zanikną pewne organizmy.  Chodzi również o fakt, że w biosferze panuje subtelna równowaga. Nie znamy konsekwencji tej straty dla równowagi istniejącej w naturze. Na stronie ONZ na Światowy Dzień Środowiska podano:

Wystąpienie choroby COVID-19 podkreśliło fakt, że gdy niszczymy bioróżnorodność, niszczymy system, który wspiera ludzkie życie. Dziś, szacuje się, że globalnie, ponad miliard przypadków zachorowań i miliony przypadków śmiertelnych występują co roku w wyniku chorób wywołanych przez koronawirusy, a ok.75% wszystkich chorób zakaźnych ma pochodzenie odzwierzęce, co znaczy, że ludzie zarażają się nimi od zwierząt.”

Papież Franciszek podkreślił to w swoim przesłaniu na Światowy Dzień Środowiska stwierdzając:

„Nie możemy udawać, że jesteśmy zdrowi w świecie, który jest chory”.