Rok 20, Numer 2  —  Sierpień 2019

Pdf: Polski (994 KB)

Plastikowa torba i bocian w Hiszpanii

Storkplastic bag

Siostra Beatriz Martinez-Garcia, Dyrektorka Biura SSND ONZ-NGO

Ktoś kiedyś powiedział, że jeden obraz jest warty tysiąc słów.  Niedawno w ONZ obejrzałam wystawę zdjęć zatytułowaną „The Planet or Plastic”, przygotowaną przez National Geographic Society (towarzystwo geograficzne). Jedno zdjęcie, którego autorem jest fotograf John Cancalosi tak mocno mnie poruszyło, że chcę się podzielić swoim wrażeniem.

Zdjęcie zrobione w Hiszpanii przedstawiało bociana zaplątanego w plastikową torbę. Czy potrafisz to sobie wyobrazić? Obok zdjęcia widniał napis: „Torby plastikowe, z rzeczy jednorazowego użytku, są jednym z najbardziej powszechnych, śmiertelnych zagrożeń dla fauny”.  Dalej napisano: „Trylion plastikowych toreb jest wykorzystywanych co roku na świecie”.

Według Programu Środowiskowego ONZ (UNEP), 127 państw członkowskich posiada jakiś rodzaj ustawodawstwa dotyczącego plastikowych toreb.  W 91 państwach członkowskich obowiązują prawa, które zakazują lub ograniczają produkcję, import i dystrybucję plastikowych toreb.

Jest to przykre, że nawet przy tak ustanowionych prawach, wciąż istnieje problem zanieczyszczenia spowodowanego przez plastikowe torby.  Gdy patrzyłam na to zdjęcie bociana owiniętego w plastikową torbę, było dla mnie oczywiste dlaczego znalazł się w takim potrzasku.

Skłoniło mnie to do zastanowienia i zadania sobie paru pytań: skąd pochodzi ta plastikowa torba? Dlaczego korzystamy z plastikowych toreb, jeśli może to spowodować takie skutki? Ile plastikowych toreb używam/używamy codziennie? Co ludzie robią z „zużytymi” plastikowymi torbami?  Czy w ogóle potrzebujemy plastikowych toreb?

Powtórzmy, jeden obraz jest warty tysiąc słów.  Tu znajduje się link do wspomnianego zdjęcia.  Czy możemy rozpocząć nową rozmowę o używaniu plastikowych toreb?  Podejmij dyskusję na ten temat z twoją wspólnotą, rodziną, przyjaciółmi lub współpracownikami.

Czy istnieją alternatywy?

Więcej informacji o zanieczyszczeniu plastikiem można znaleźć na stronie: www.unesco.org

Międzynarodowy Dzień Pokoju: 21 września

Działania w dziedzinie klimatu.

Temat Światowego Dnia Pokoju (21 września) brzmi „Działania klimatyczne na rzecz pokoju” i odnosi się do 13 Celu Zrównoważonego Rozwoju: Działania w dziedzinie klimatu.  Cel 13 stanowi wezwanie do natychmiastowego podjęcia działań przez wszystkich, by zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, zwiększyć odporność oraz poprawić jakość edukacji o zmianie klimatu.

#peaceday

#climateaction

„Możemy osiągnąć nasze cele, lecz potrzebne są decyzje, wola polityków i polityka dokonująca przemian, abyśmy mogli żyć w pokoju w relacji do naszego klimatu”.

– Sekretarz-Generalny António Guterres,

Seminarium SEDOS: „Misja w pluralistycznym świecie”

SEDOS participants

W seminarium wzięły udział cztery siostry (na zdjęciu powyżej, od lewej) Antoinette Cornelius, Kathy Schmittgens, Dominica Sento i Maria-Theresia Knippschild; czuły się ubogacone tym doświadczeniem.

Graphic used to promote the SEDOS Seminar 2019.

Grafika promująca Seminarium SEDOS 2019.

Siostra Kathy Schmittgens, Międzynarodowa Koordynatorka Shalom

Misja w pluralistycznym świecie – tak brzmiał temat tegorocznego Seminarium SEDOS  (Service of Documentation and Study on Global Mission – Obsługa Dokumentacji i Badań nad Misją Globalną), które odbyło się w dniach 28 kwietnia – 2 maja w Aricci, we Włoszech. Treścią spotkania był dialog międzyreligijny.  Każdy dzień koncentrował się na perspektywie innej religii – judaizmie, islamie i buddyzmie; prezentację przedstawiał wyznawca danej religii, misjonarz zaangażowany w dialog z tą religią oraz przedstawiano jakiś aspekt dialogu.

Intrygujące było dla nas zastrzeżenie „nic nie jest tak zwodnicze jak przeniesienie pojęć z jednej religii do innej” (Jacques Bacot 1877-1965). Spojrzenie na takie pojęcia jak „sprawiedliwość”, „wolność” i „miłość bliźniego” z perspektywy tego jak są one rozumiane w innej religii było dla nas pouczające.

W seminarium wzięły udział cztery siostry (na zdjęciu powyżej, od lewej) Antoinette Cornelius, Kathy Schmittgens, Dominica Sento i Maria-Theresia Knippschild; czuły się ubogacone tym doświadczeniem.

Siostra Dominica: Obecnie moja główna służba jako SSND to praca w miasteczku uniwersyteckim Uniwersytetu Kyoto Notre Dame. Codziennie przychodzi kilku studentów, pozostają jakiś czas i wychodzą.  Większość z nich to nie są katolicy. Ja po prostu jestem tam do ich dyspozycji, słucham ich, jeśli chcą podjąć rozmowę i pozwalam, by byli sobą.  Po powrocie z seminarium SEDOS czuję, że potrafię przyjmować każdego studenta bardziej otwartym sercem.

Siostra Antoinette: Jestem bardzo wdzięczna za możliwość uczestniczenia w warsztatach SEDOS, na których spotkałam siostry i braci z różnych zgromadzeń zakonnych, narodowości, kultur i mających różne doświadczenia. Postawa otwartości na proces i okazywanie zainteresowania są podstawą dialogu. Postawa szacunku – podchodzimy do siebie z szacunkiem i pokorą, ponieważ nie jesteśmy posiadaczami absolutnej prawdy – każdy z nas posiada tylko część prawdy. Empatia – odczuwanie z drugą osobą i dla niej – oznacza postawienie się w sytuacji innej osoby i próbę wejścia w jej „buty”. Te „buty” mogą być dla ciebie zbyt małe albo za duże, ale próbujesz je założyć, aby odczuwać razem z drugą osobą.

Siostra Maria-Theresia: Dla mnie, udział w tegorocznym seminarium SEDOS był poruszającym doświadczeniem spotkania z bardzo wieloma osobami konsekrowanymi z różnych wspólnot, państw i kultur. W przemówieniu na rozpoczęcie, „Misja jako dialog międzyreligijny”, Siostra Kathleen McGarvey OLA postawiła ważne pytanie dotyczące tego, czy dialog międzyreligijny powinien być rozumiany jako droga realizacji misji czy misja jako dialog międzyreligijny. Niezależnie od tego w jaki sposób o nim myślimy, pozostaje jedna podstawowa troska: „Jako ludzie wierzący, chrześcijanie i muzułmanie, mężczyźni i kobiety, jesteśmy wezwani by otwierać się na siebie i postrzegać siebie jako dary, w których i przez które nieustannie objawia się misterium Boga, Bożego słowa i misterium człowieka”. To dzięki postawie otwartości jest możliwy dialog (międzyreligijny).  Jako SSND, dodaję: czytaj i żyj treścią kierunku Miłość daje wszystko. On stanowi pomoc potrzebną do dialogu międzyreligijnego.

(Zobacz SEDOS Bulletin Vol. 51, Num.5/6 gdzie zamieszczono wykłady z seminarium.)

Żyć treścią encykliki Laudato Si’

Siostra Kathy Schmittgens, Międzynarodowa Koordynatorka Shalom

15 maja promotorzy JPIC mieli zaszczyt wysłuchać w Rzymie O. Joshtroma Kureethadama SDB, Koordynatora sekcji Ekologia i Stworzenie w Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka (DPIHD).

Misją tej dykasterii jest przede wszystkim popularyzacja i wprowadzanie w życie encykliki Laudato Si’. Obejmuje ona animowanie „Czasu dla Stworzenia”, promowanie autentycznej teologii stworzenia, promowanie edukacji ekologicznej na różnych poziomach i współpracę z innymi osobami zaangażowanymi w troskę o stworzenie.

Planowane jest założenie grup badawczych pracujących nad różnymi aspektami Laudato Si’ takimi jak ekologia integralna i integralny rozwój człowieka, pojęcie dobra wspólnego, cele zrównoważonego rozwoju, młodzi ludzie i troska o nasz wspólny dom, wspólnoty tubylcze, podstawowe prawa człowieka itd.

Istnieją konkretne plany działania obejmujące przejście na energie odnawialne, ograniczenie ilości odpadów i korzystania z plastiku.  Jest nadzieja, że Watykan stanie się zupełnie „neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla”.  Najciekawsze plany jakimi podzielił się prelegent dotyczą Laudato Si’ 2020.

Trwają też przygotowania do Światowego Dnia Pokoju, okresu Wielkiego Postu, Światowego Dnia Wody, spotkania „Ekonomia Franciszka” w Asyżu oraz „Villaggio per la Terra” – tygodniowych obchodów łączących się z udziałem w Dniu Ziemi.

Podczas obchodów Czasu dla Stworzenia zostanie otwarta żywa kaplica Laudato Si’Będzie to artystyczna instalacja z roślinami i innymi naturalnymi elementami skonstruowana na wzór kaplicy Porcjunkuli w Asyżu. Ta kaplica jest zaprojektowana jako materialne przedstawienie encykliki Laudato Si’. Będzie „pielgrzymować” po świecie, począwszy od Asyżu.

Dla nas jest ważne to w jaki sposób my będziemy pomagać w promowaniu Laudato Si’ oraz przekazywać jak pilna jest to sprawa, by następne pokolenia mogły żyć na naszej planecie!

Przeczytaj również: “1.5 degrees celsius: a physical, moral and theological threshold(08 October 2018, THE TABLET)

Komisja ds. Statusu Kobiet

Commission on the Status of Women

Siostra Eileen Reilly, Dyrektorka Biura SSND ONZ-NGO

SSND na posiedzeniu Komisji ds. Statusu Kobiet były reprezentowane przez pięć sióstr i 19 naszych uczennic, studentek i współpracowników z Węgier, Brazylii i USA. Uniwersytet Notre Dame Maryland oraz szkoły średnie z USA, Brazylii i Węgier wysłały swoje uczennice, studentki i kadrę na tę sesję.

To tygodniowe doświadczenie stanowiło dla uczestniczek okazję do poznania wielu wymiarów kwestii zapewnienia ochrony socjalnej, aby wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt oraz promować równość płci.   Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej Zgromadzenia (https://gerhardinger.org): Ministry > UN-NGO > SSND at CSW63

AMAZONIA WOŁA!

Siostra Beatriz Martinez-Garcia, Dyrektorka Biura SSND ONZ-NGO

Jesteśmy rdzennymi mieszkańcami

Jesteśmy rdzennymi mieszkańcami

„Ludzkość jest wciąż zdolna do współpracy w budowaniu naszego wspólnego domu”. – Papież Franciszek

Ten cytat oddaje istotę moich refleksji po kilku prezentacjach, w których wzięłam udział w kwietniu podczas 18. Sesji Stałego Forum ONZ ds. Ludów Tubylczych (UNPFII). Przykuły moją uwagę, ponieważ wiele sesji było poświęconych tematowi Amazonii. Od razu pomyślałam: „Jaki jest wpływ Amazonii na pozostałą część planety?”  Podczas forum dowiedziałam się kilku rzeczy np. tego, że Amazonia jest domem 390 różnych wspólnot mających własne tożsamości kulturowe; jej lasy produkują 20% tlenu na świecie; posiada największą bioróżnorodność na Ziemi, a co najważniejsze, jej naturalne i kulturowe dziedzictwo jest zagrożone przez przemysł wydobywczy i projekty infrastrukturalne. Dla nas, Sióstr Szkolnych de Notre Dame, najważniejsze jest to, abyśmy pamiętały, że jesteśmy obecne w Brazylii i Peru, które są dwoma z dziewięciu państw znajdujących się w Amazonii.

To pomogło mi zdać sobie sprawę z tego, że Amazonia nie jest jedynie miejscem na mapie; jej przetrwanie jest istotne dla reszty planety.  Działa efekt domina za każdym razem gdy ktoś niewłaściwie wykorzystuje i nie szanuje środowiska i ludności Amazonii. Wskutek tego Amazonia błaga o pomoc. Jak to możliwe, że jakiś teren może wydawać z siebie głos?

Ten głos pochodzi od dwóch osób, które znają i kochają Amazonię i mieszkały na jej terenie.  Jair Reis apelował do nas: „Amazonia krzyczy z powodu wielkiego zniszczenia i ucisku. Obecnie, nasze życie jest bardzo trudne, ponieważ nasza ziemia jest niszczona i nam odbierana”. A dr Justino Rezende SDB, rdzenny ksiądz, powiedział: „Wiele osób umiera, nie tylko fizycznie, ale także duchowo, ponieważ są mocno połączeni z matką naturą; jeśli Amazonia umiera, oni również umierają”.  Mówiąc w imieniu Amazonii, zakończył swoją wypowiedź słowami: „Jeśli mnie słuchacie, mówcie i dzielcie się tymi informacjami z wszystkimi”.

Teraz ja również stałam się głosem Amazonii, gdy dzielę się z Wami tymi myślami. Jeśli czytacie te słowa… możecie również stać się głosem Amazonii, która błaga o ŻYCIE!

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat odwiedź strony GreenPeace: Amazon Rain Forest  oraz  The Synod of Bishops for the Pan-Amazon Region.

Słowo od Siostry Eileen Reilly

Siostra Beatriz Martinez-Garcia, Siostra Eileen Reilly

1 lipca po 9 niezwykłych latach, kończę moją pracę jako Reprezentantka SSND ONZ-NGO. Siostra Beatriz Martinez-Garcia (CP) przejęła teraz to zadanie. Zawsze będę wdzięczna za to, że miałam okazję służyć Zgromadzeniu w taki sposób i spotkać tak wiele sióstr w wielu miejscach. Dawały mi Siostry nadzieję, gdy odpowiadały na zaproszenie, by obchodzić dni ONZ, np. Światowy Dzień Pokoju, gdy przyjmowały mnie Siostry w swoich domach i apostolatach i gdy Siostry wraz z uczennicami i studentkami uczestniczyły w wydarzeniach ONZ. Dziękuję za każde wsparcie i zachęty, które teraz z pewnością Siostry będą okazywać również      Beatriz rozpoczynającej tę służbę.

Biuletyn Shalom/ONZ-NGO jest publikacją Sióstr Szkolnych de Notre Dame, wydawaną trzy razy w roku:
via della Stazione Aurelia 95, 00165 Roma · tel: +39.06.6652.01; fax: +39.06.6652.0234.