Rok 23 Numer 2  —  sierpień 2022

Pdf: Polski (613 KB)

Maria Cruz, Dyrektor AmeriCorps ds. inicjatywy G3 i współpracownik

Maria Cruz, Dyrektor AmeriCorps ds. inicjatywy G3 i współpracownik

Maria Cruz, Director of AmeriCorps for G3 initiative & co-worker

Dumna przewodniczka po ogrodzie – Aila.

Dumna przewodniczka po ogrodzie – Aila.

Więcej zieleni i czystości

Connie Guerrero, osoba stowarzyszona z SSND, Guam

Pomimo negatywnych wiadomości w mediach na temat pandemii Covid-19, Guam przyjmuje postawy „wstań i idź”, „żyj z tym” i „zróbmy to razem”. W rezultacie różne organizacje stanęły na wysokości zadania. Za pośrednictwem Uniwersytetu Guam (UOG), inicjatywy Guam Green Growth (G3) i zespołu AmeriCorps VETCORPS odpowiedziano na wezwanie do promowania bezpieczeństwa żywnościowego, zdrowych wyborów żywieniowych i większego zrównoważenia wyspy poprzez edukację i zaangażowanie społeczności. Wspólny ogród wspiera Cel 2 Zrównoważonego Rozwoju – zero głodu; Cel 3 – dobre zdrowie i jakość życia; oraz Cel 11 – zrównoważone miasta i społeczności. Społeczność pracuje razem, aby promować zrównoważony dostęp do żywności na naszej wyspie.

Odwiedziliśmy wspólny ogród i akwarium hydroponiczne w naszej wiosce w Talo’fo’fo’. Jest to jedna z najbardziej wysuniętych na południe wiosek na Guam, w której znajduje się klasztor Sióstr Szkolnych de Notre Dame oraz Szkoła średnia Notre Dame. Można tam znaleźć nowo wzniesiony system akwakultury i zestaw pojemników do recyklingu. Donice zrobione z palet przekazanych przez pobliskie sklepy „Moms & Pops” wykonano dzięki współpracy z G3 i UOG Sea Grant. W ogrodzie są zasadzone bakłażany, pomidory, sałata, cebula i inne lokalne warzywa.

„Niezwykle wymowna jest wytrwałość ludzi w tej demonstracji, pokazujących, na czym im zależy i robiąc to w pokojowy sposób. Musimy zrobić, co w naszej mocy, wraz z naszymi sąsiadami, przyjaciółmi i ludźmi, którzy mogą coś zmienić, którzy mogą pokazać, że można być dobrym przykładem dla innych. To szczególnie ważne, że jesteśmy tutaj w Talo’fo’fo, aby docenić przykład osób, które pokazują nam wszystkim, jak żyć jako społeczność. Kontynuujcie pokojową walkę o pozytywne zmiany w naszym środowisku” – powiedział Vicente Taitague, burmistrz Talo’fo’fo.

„Wszystkie programy są na miejscu. Mogą służyć naszym wyborcom. Nasza przyszłość jest bardzo obiecująca. Mamy za sobą dobrych ludzi. Wierzę w nich”. (Źródło: uog.edu)

Po naszej edukacyjnej wycieczce byłam bardziej zdeterminowana, aby włączyć się i wykonać swoją część. Moja dwuletnia wnuczka, Alaia, dołączyła do mnie przy sadzeniu zielonej fasoli, taro, bazylii, lokalnej cebuli, pomidorków koktajlowych, ostrych papryczek i papryk typu chilli. W ciągu miesiąca zrobiłyśmy płatki paprykowe i finadine dinanche’ (ostra pasta paprykowa) i podzieliłyśmy się nimi z naszą rodziną. Alaia jest bardzo dumna z naszych roślin. Mamy jedynie małe grządki, ale teraz nie musimy kupować importowanych warzyw. O dziwo, robimy własny kompost, który pomógł naszym roślinom – cudowny hodowca. Alaia z dumą pokazała nasz ogród. Ona jest naszą przyszłością jako mała ogrodniczka!

Globalna rozterka

Suzanne Moynihan, SSND, Prowincja Central Pacific

 W miarę jak pragnienie Jezusa, by wszyscy stanowili jedno, stawać się będzie coraz bardziej także naszym pragnieniem, nasze dążenia do jedności obejmą wszystkich ludzi i całe stworzenie. (JP K 9)

Będąc kreatywnymi osobami, mieszkankami planety kierującymi się Jesteście Posłane i Laudato Si’, my, Siostry Szkolne de Notre Dame, aktywnie poszukujemy alternatyw dla wszechobecnego plastiku.

Odpady z tworzyw sztucznych zanieczyszczają ziemię, spływają do rzek i trafiają do oceanów. Niszczą faunę i florę, ekosystemy, zatykają system kanalizacyjny, destabilizują rybołówstwo i utrudniają turystykę. Tworzywa sztuczne pogłębiają też zmiany klimatyczne. Oceany są naszym największym naturalnym magazynem gazów cieplarnianych i pomagają regulować klimat. Rosnące temperatury powodują rozkład tworzyw sztucznych, powodując uwalnianie gazów cieplarnianych, które podnoszą temperaturę.

Ale dlaczego nie używać plastiku? Jest trwały, mocny, lekki, wszechstronny i ekonomiczny (Źródło: custom-pak.com).

Niestety ta wygoda ma wadę. Metody eliminacji odpadów z tworzyw sztucznych powodują uwalnianie gazów, dioksyn, ołowiu i rtęci do powietrza, gleby i wody. Rozpadające się kawałki plastiku zagrażają żywym gatunkom, które je połykają lub wdychają. Tworzywa sztuczne powodują poważne zagrożenie dla zdrowia na każdym etapie ich produkcji, użytkowania i utylizacji (Źródło: ecowatch.com)

Nowe umiejętności, wiedza i edukacja mogą zmienić problem tworzyw sztucznych, przez tworzenie systemów utylizacji odpadów, które przekształcają plastik w zasób, a nie w odpad (Źródło: worldbank.org). Ponieważ „jesteśmy wychowawczyniami we wszystkim, czym jesteśmy i co czynimy” (JP K 23), zakwestionujmy producentów plastiku jednorazowego użytku. Odkryjmy, co robią nasze gminy. Poszukajmy alternatyw. Czytajmy, piszmy, dzwońmy i mówmy o tym. Podejmijmy realne praktyki, eliminując plastik jednorazowego użytku z naszego życia.

Kupowanie na stoisku z towarem sprzedawanym luzem eliminuje plastik w punkcie Natural Foods, Milwaukee, Wisconsin.

Kupowanie na stoisku z towarem sprzedawanym luzem eliminuje plastik w punkcie Natural Foods, Milwaukee, Wisconsin.

„Nikogo nie zostawiajmy w tyle, nikogo poza”

languages

Beatriz Martínez-García, SSND, Przedstawicielka ONZ-NGO  

W maju 2013 odmawiałam różaniec po hiszpańsku z kilkoma rodzinami we wspólnocie Lester Prairie, Minnesota, USA.

Kiedy się skończył, skomentowałam, że to godne podziwu, że dzieci i młodzież również przyłączyły się do modlitwy ze starszymi. Jedna z kobiet odpowiedziała: „Siostro, jeśli przestaniemy mówić i uczyć hiszpańskiego, stracimy kontakt z naszymi dziećmi i naszymi tradycjami”.

Przypomniałam sobie to doświadczenie, kiedy przeczytałam, że co najmniej 50 procent współczesnych języków mówionych wyginie lub będzie poważnie zagrożonych do 2100 r. i że większość z nich to języki tubylcze.

Zgromadzenie Ogólne ogłosiło lata 2022-2032 Międzynarodową Dekadą Języków Rdzennych pod hasłem „Nie zostawiajmy nikogo w tyle, nikogo poza” – do 2032 r. (Więcej informacji: unesco.org)

W Globalnym Planie Działania stwierdza się, że ​​„to poprzez języki ludzie zakorzeniają swoje światopoglądy, pamięć i tradycyjną wiedzę, wraz z unikalnymi sposobami myślenia, wartościowania i ekspresji. A co ważniejsze, to dzięki językowi budują swoją przyszłość”. (Czytaj więcej: unesdoc.unesco.org)

Podczas Stałego Forum ds. Ludności Rdzennej organizacje społeczeństwa obywatelskiego dyskutowały o tym, jak zwiększać świadomość i zabezpieczać prawa ludności rdzennej do używania, rewitalizacji i przekazywania swoich języków przyszłym pokoleniom.

Mogę nie wiedzieć, ile naszych sióstr służy razem z naszymi rdzennymi siostrami i braćmi, ale z pewnością pracujemy z wieloma ludźmi, których pierwszym językiem nie jest język większości populacji.

Jakiego języka (języków) używasz na co dzień? Dlaczego? Jak rozumiemy, jako wychowawczynie hasło „Nie zostawiajmy nikogo w tyle, nikogo poza”?

S. Sarah Tanjo na spotkaniu uczniów w Sierra Leone, Afryka.

S. Sarah Tanjo na spotkaniu uczniów w Sierra Leone, Afryka.

Handel ludźmi – grzech przeciwko godności osoby

Sarah Tanjo, SSND, Prowincja Afryki

To jest tak przygnębiające i odczłowieczające, gdy słyszymy i mamy świadomość, że taki „rak” jest praktykowany w naszym najbliższym otoczeniu, w różnych domach i na całym świecie. Handel ludźmi może rozpocząć się lokalnie, ale ma wpływ na pokój i dobrobyt prawie każdego kraju na całym świecie. Jest to tak niegodziwy i nieludzki czyn handlarzy. Ci ludzie nie tylko sprzedają ludzi do ciężkiej pracy i seksu, ale czasami także zabijają ofiary, aby pobrać ich narządy do przeszczepu – handlu narządami. Według AML Challenges czerwiec-sierpień 2018 r. i Papieskiej Akademii Nauk (PAS) 10% wszystkich przeszczepów narządów wykonywanych na całym świecie jest nielegalnych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (Źródło: pact-ottawa.org) rocznie ma miejsce około 10 000 czarnorynkowych operacji związanych z zakupionymi ludzkimi organami – więcej niż jedna na godzinę. Szacuje się, że handel narządami ma miejsce w przypadku 5 do 10 procent wszystkich przeszczepów nerek na świecie. Co to za tragedia! W tych wszystkich kwestiach, co musimy zrobić, aby złagodzić tak wielkie zło?

W Sierra Leone siostry zebrały się, aby porozmawiać o sposobach realizacji planu działania Gałęzi Afryki na rok 2022. W swoich rozważaniach skupiły się na handlu ludźmi i zobowiązały się do następujących działań:

  • Zgłaszania się do władz będącym w stanie pomóc ofiarom, które możemy znaleźć wokół nas.
  • Podnoszenia świadomości na temat handlu ludźmi w miejscach naszej służby.
  • Znalezienia organizacji pozarządowych (NGO), które zajmują się problemem handlu ludźmi i współpracy z nimi.
  • Propagowanie i podnoszenie świadomości na temat handlu ludźmi za pośrednictwem mediów – stacja radiowa.
  • Szerzenia informacji o handlu ludźmi wśród naszych grup Shalom i stowarzyszeń, do których należymy.

W poniedziałki w naszej szkole, Liceum Rolniczym im. Św. Mateusza, w Bumbuna w Sierra Leone, zazwyczaj dzielę się z uczniami jakimś aspektem z celów Shalom i bieżącymi sprawami związanymi ze zdrowiem, troską o środowisko i wartością edukacji. Na początku tego roku mówiłam o alarmującej skali handlu ludźmi w niektórych krajach afrykańskich i na świecie. Zarówno nauczyciele, jak i obecni uczniowie zrozumieli, czym jest handel ludźmi, jakie są jego przyczyny, i wymyślili kilka sposobów, aby go powstrzymać. Społeczność szkolna jest bezpośrednio zaangażowana i oddana działaniu przeciwko temu współczesnemu niewolnictwu.

Azyl w Stanach Zjednoczonych

Patricia Ferrick, SSND, Prowincja Atlantic-Midwest

balance

Od kilku lat jestem wolontariuszką w różnych poradniach prawnych dla osób potrzebujących pomocy w procesie imigracyjnym. Obecnie pracuję (poprzez Zoom) w poradni założonej przez wspólnotę żydowską w Nowym Jorku, która przyjmuje osoby LGBTQ. Każda osoba, z którą pracujemy, nazywana jest „Przyjacielem”.

Dzięki radom prawników-wolontariuszy pomagamy naszemu Przyjacielowi wypełnić wniosek i przygotować się do wizyty w sądzie. W razie potrzeby pomagamy również tej osobie złożyć wniosek o zmianę adresu lub zmianę miejsca. Zmiana miejsca ma na celu umożliwienie Przyjacielowi uczestniczenia w rozprawie przed sędzią w innym sądzie niż pierwotnie wyznaczony. Podobnie jak we wszystkich sprawach imigracyjnych, sędzia decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku. W dużym stopniu wynik procesu zależy od tego, gdzie nasz Przyjaciel ma rozprawę W Nowym Jorku tylko ok. 10% składających wniosek otrzymuje pozytywną odpowiedź. Inni mogą odwołać się od odmowy, co jest kolejnym uciążliwym procesem.

Istnieją dwa rodzaje rozpraw: pierwszy to rozprawa ogólna. Po zadaniu kilku krótkich pytań sędzia decyduje, czy wnioskodawca może kontynuować proces. Jeżeli dana osoba ma kontynuować, sędzia wyznacza datę indywidualnej rozprawy. Na tej rozprawie Przyjaciel musi bronić swojego wniosku przed prokuratorem ICE. Bez obecności prywatnego prawnika, który by go reprezentował, korzystna decyzja jest bardzo mało prawdopodobna. System jest nastawiony przeciwko składającemu petycję.

Wrześniowe wezwanie do refleksji i działania

Marinez Capra, SSND, Międzynarodowa Koordynatorka Sieci Shalom

Pewne szczególne dni we wrześniu są powiązane z naszymi celami i zobowiązaniami Shalom. Zachęcamy do włączenia ich do naszych liturgii, refleksji i działań:

Tematem Czasu dla Stworzenia 2022 jest wezwanie do wyciągnięcia ręki, słuchania i działania! Wezwanie Boga, który widzi i jest głęboko poruszony! czas dla Stworzenia, od 1 września do 4 października, jest dla nas ponownym zaproszeniem do zdjęcia sandałów, ponieważ gdziekolwiek żyjemy, jesteśmy na ziemi świętej i tam mamy słuchać i odpowiadać na wołanie ziemi i ubogich, tak jak uczy nas Bóg. (seasonofcreation.org)

21 września, Międzynarodowy Dzień Pokoju. Temat  w roku 2022 brzmi „Koniec rasizmu. Buduj pokój”. Od 2001 roku dzień ten jest wyznaczony jako 24-godzinny okres niestosowania przemocy i zawieszenia broni. Ale osiągnięcie prawdziwego pokoju oznacza znacznie więcej niż złożenie broni. Wymaga budowania społeczeństw, w których wszyscy członkowie czują, że mogą się rozwijać. Polega na tworzeniu świata, w którym ludzie są traktowani jednakowo, bez względu na rasę (Zobacz un.org/observances i rezolucję ONZ).

 

W niedzielę 25 września 2022 r. przypada 108. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Temat „Budować przyszłość z migrantami i uchodźcami” podkreśla zaangażowanie, do którego wszyscy jesteśmy wezwani w budowaniu przyszłości, która jest zgodna z Bożym planem, by nie pozostawić nikogo w tyle (migrants-refugees.va).

Pozostajemy złączone w modlitwie, solidarności i nadzieina sprawiedliwy i trwały pokój
w Ukrainie i innych miejscach, w których panują konflikty.

Biuletyn Shalom/ONZ-NGO jest publikacją Sióstr Szkolnych de Notre Dame
via della Stazione Aurelia 95, Rzym, Włochy 00165 · tel. +39.06.6652.01    fax: +39.06.6652.0234