Międzynarodowa Refleksja Solidarności

Edukacja dla wszystkich

Maj 2020

pdf do wydrukowania (829 KB)

Wprowadzenie

Roślina w ręku

{Credit CCO Public Domain}

„Wszelka zmiana wymaga procesu edukacyjnego, który angażowałby wszystkich. Jednakże w tym celu konieczne jest zbudowanie „wioski edukacyjnej”, w której, w różnorodności, dzielono by trud powoływania do życia sieci relacji ludzkich i otwartych.  Pewne afrykańskie przysłowie mówi, że „do wychowania jednego dziecka potrzebna jest cała wioska”. Ale tę wioskę musimy zbudować jako konieczny warunek edukacji. Po pierwsze, po skażeniu dyskryminacją gleba musi zostać oczyszczona przez wprowadzenie braterstwa. (Przesłanie Ojca Świętego na inaugurację Paktu Wychowawczego Watykan, 12 września 2019)

Wezwanie do modlitwy

Boże, pełen miłości, w tym czasie, gdy świat cierpi z powodu ran spowodowanych przez zmiany klimatyczne, migrację i inne problemy, imperatywem staje się wychowywanie wszystkich w taki sposób, aby działali odpowiedzialnie na rzecz budowania sprawiedliwego społeczeństwa. Wspieraj nasze wysiłki wychowywania zgodnie z przekonaniem, że świat może się zmienić, gdy przemienia się człowiek.

Doświadczenie

Gambia jest krajem, który zmaga się z wieloma wyzwaniami dotyczącymi edukacji. Jednym z największych problemów jest „ubóstwo”, które powoduje rozbicie rodzin i szukanie „tylnego wejścia”. Wchodzenie „tylnim wejściem” jest bardzo rozpowszechnione w Gambii. Chodzi o nielegalne podróże do Europy. W Gambii jest najwyższy współczynnik migracji wśród państw subsaharyjskich. Wielu młodych ludzi dobrowolnie płaci i ryzykuje własne życie na drodze ku lepszemu życiu. Pod koniec 2019 r. statek z ponad 150 osobami na pokładzie wywrócił się dnem do góry z powodu braku paliwa, w wyniku czego śmierć poniosły 62 osoby; przeżyło 82 mieszkańców Gambii i 6 mieszkańców Senegalu.

Chociaż w kraju nieustannie mówi się o niebezpieczeństwach, niektórzy młodzi ludzie są przekonani, że lepiej umrzeć podejmując wysiłki niż pozostać w domu pogrążając się w ubóstwie. Brakuje im świadomości tego, że potrzebne jest wykształcenie i umiejętności zanim wyjedzie się za granicę, a wiele osób, które szuka „tylnego wejścia”, nie podjęło nauki.

Isatou, szesnastolatka w dziewiątej klasie, z rodziny, w której było 5 córek, powiedziała, że nigdy nie spotkała swojego ojca, zna jedynie matkę i przyrodnie rodzeństwo, które ma innego ojca. Jest zawsze smutna, gdy inni rozmawiają o swoich rodzicach. Matka nie zgodziła się ujawnić kto jest jej ojcem, nie chciała też zaoopiekować się nią i zadbać by skończyła szkołę. Twierdzi, że pochodzi z Dobong, ponieważ tam dorastała pod opieką babci, która stara się, by mogła ukończyć szkołę. Wyznała, że babcia uratowała ją z rąk matki, która znęcała się nad nią, gdy chodziła do podstawówki. Isatou powiedziała, że chociaż teraz już matka jej nie bije, dokucza jej głód i trudności, ponieważ babci, która sprzedaje warzywa na targu, rzadko kiedy udaje się sprzedać ich wystarczająco dużo. Jest bardzo błyskotliwą i grzeczną dziewczynką. Ciężko pracuje i dostaje dobre oceny na sprawdzianach, ale wciąż jest przekonana, że nie ma dla niej przyszłości w Gambii. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze z powodu sytuacji rodzinnej, a po drugie dlatego, że nie ma nikogo, kto umożliwiłby jej naukę.  Bardzo się stara podejmować różne prace służebne, by utrzymać się w szkole i pomóc babci wiązać koniec z końcem. Ma wielką nadzieję, że wyjedzie z Gambii i znajdzie gdzieś lepsze życie.

Refleksja

„Jesteśmy wychowawczyniami we wszystkim czym jesteśmy i co czynimy; Ustawicznie wybieramy ten sposób życia i służby, który umożliwia stały wzrost wewnętrzny. W odpowiedzi na różne potrzeby służymy w wieloraki sposób, zawsze jednak pracujemy nad doskonaleniem człowieka.”(JP K 23)

„Raczej mądrość nabywać niż złoto, lepiej mieć rozum – niż srebro.” (Prz 16.16) “Ładne i drogie rzeczy mogą cieszyć, ale jest tak naprawdę niewiele rzeczy w życiu, których nie można stracić, które nigdy nie wyjdą z mody i sprawiają, że stajesz się rzeczywiście lepszym człowiekiem. Wykształcenie jest jedną z nich.”  (Co Biblia mowio edukacji )

Działanie                         

  • Ogólnoświatowe spotkanie promowane przez Papieża Franciszka odbędzie się w Watykanie 15 października 2020 r. Jego temat brzmi: „Odbudowa globalnego paktu wychowawczego”. Celem spotkania jest „ożywienie zaangażowania na rzecz młodszych pokoleń i razem z nimi, odnowienie pasji dla bardziej otwartej i inkluzywnej edukacji, w której jest miejsce na cierpliwe słuchanie, konstruktywny dialog i wzajmne zrozumienie”.(Papież Franciszek, Zaproszenie Papieża Franciszka, Watykan, 12 września 2019). Więcej na temat paktu można przeczytać na stronie https://www.educationglobalcompact.org/en/
  • Uwrażliwiaj/ wspieraj uczniów, aby cenili sobie naukę niezależnie od wpływu ich środowisk.
  • Poświęć odpowiednią ilość czasu swoim uczniom; spróbuj znaleźć przyczyny ich kiepskich wyników w szkole.

Modlitwa końcowa

Ręka Boga

{Ręka Boga}

Najlepszy Nauczycielu, dzieci potrzebują wykształcenia, aby miały życie w obfitości, a Ty przyszedłeś, aby im je dać. Pobłogosław rodzicom i nauczycielom, obdarz ich mądrością, by tworzyli środowisko, w którym uczniowie mogą wzrastać i lepiej rozumieć życie. Chroń dzieci, które nie mogą uczęszczać do szkoły z powodu konfliktów i katastrof naturalnych. Otwórz i oświeć nasze serca, byśmy podjęli troskę o dzieci, aby osiągnęły pełnię swych możliwości. Amen.

Amen

Opracowane przez Siostrę Maryanne Ekam, z Prowincji Afryki, dla Międzynarodowego Biura Shalom, Rzym, Włochy.  Grafika pochodzi z Kierunku 24. Kapituły Generalnej. Projekt: Biuro Komunikacji Zgromadzenia.

Tłumaczenie: M. Chiara Burzyńska, SSND