30 września 2017

Dzień rozpoczął się od celebracji Eucharystii. Sesja przedpołudniowa składała się z przygotowania do wyznaczenia kierunku oraz przeglądu protokołów z ostatnich czterech dni.

Po obiedzie członkinie przywitały Siostrę Patricię Flynn, byłą Przełożoną Generalną, która przyjechała  na popołudniową sesję. W późniejszym czasie wróci na Kapitułę, aby przewodniczyć wyborom.

Siostra Rosemary Howarth, Mistrzyni Nowicjatu i była Przełożona Generalna, przedstawiła Sprawozdanie o Nowicjacie Zgromadzenia. Jej sprawozdanie obejmowało:

  • kontekst nowicjatu
  • obecną strukturę naszego nowicjatu
  • kilka refleksji na temat nowości w jednym nowicjacie Zgromadzenia
  • kilka praktycznych wyzwań
  • kilka pytań na przyszłość do Zgromadzenia w świetle jednego nowicjatu Zgromadzenia
  • kilka bieżących przemyśleń dotyczących jednego nowicjatu Zgromadzenia.

W swoim podsumowaniu, S. Rosemary porównała siebie do położnej, „osoby, która jest wezwana do asystowania przy narodzinach nowego życia, ale będąc ostrożna, aby nie ingerować w trwające już Boże dzieło w sercu każdej nowicjuszki i w sercu naszego Zgromadzenia”. Wykorzystała obraz „Położne” artystki Doris Klein, wyjaśniając, że jeden nowicjat Zgromadzenia był „zerwaniem” z przeszłością, ponieważ teraz istnieje tylko jeden nowicjat dla całego Zgromadzenia.

„Po obu stronach tego zerwania były siostry pełne wiary”, powiedziała, „starsze i młode, połączone czerwonymi życiowymi nićmi charyzmatu, dziedzictwa, historii, misji, radykalnego życia Ewangelią i wiernej odpowiedzi na Boże wezwanie, aby naśladować Jezusa w duchu Błogosławionej Matki Teresy.

S. Rosemary zwróciła uwagę, że „za 16 lat będziemy świętować 200. rocznicę założenia Zgromadzenia – historię nieustannego przystosowywania do nowych światów i nowych czasów, nowego myślenia, nowego działania i nowych struktur”.

„Moja misja i służba jako Mistrzyni Nowicjatu jest ciągłą pracą rozeznawania z kobietami poszukującymi swojego miejsca i misji we współczesnym świecie. Misją Sióstr jako Kapituły Generalnej jest «ciągła praca, jaką jest rozeznawanie i odnowa» (Młode wino, nowe bukłaki, 48): rozeznanie najlepszych sposobów zachowania, przystosowania i odnowy naszego charyzmatu i duchowego dziedzictwa w zmieniających się realiach historycznych i kulturowych. Decyzje, które Siostry jako Kapituła Generalna podejmą, wniosą młode wino w nowych bukłakach na następne sześć lat. Niech Siostry odkryją nowe bukłaki, których potrzebuje nasze Zgromadzenie, aby przechować młode wino, które płynie przez nasze starsze i nowe członkinie. Nasza przyszłość będzie pełna nadziei i nowego życia JEŚLI naszym życiem damy świadectwo o wartościach ewangelicznych, które Jezus zaszczepił w świecie w czasach Jemu współczesnych. Nasz świat potrzebuje dziś tych wartości ewangelicznych oraz młodego wina i nowych bukłaków naszego charyzmatu SSND.”


New Wine in New Wineskins:  The Consecrated Life and Its Ongoing Challenges Since Vatican II,    GUIDELINES.  Publication of  the Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of  Apostolic Life, approved by Pope Francis on 3 January 2017, Number 37.

Photos • Fotos • Fotók  • 写真 • Zdjęcia • Fotografije • Fotografie

Videos • Videók  • ビデオ • Filmy • Video posnetki  • Video • Vídeos