Siostra Pat rozmawia ze studentkami przed Centrum.

Siostra Pat rozmawia ze studentkami przed Centrum.

Caelie Haines

Centrum Karoliny, nazwane imieniem Matki Karoliny Friess, jest centrum szkoleniowym w zakresie edukacji i umiejętności zawodowych dla kobiet sponsorowanym przez Prowincję Atlantic-Midwest Sióstr Szkolnych de Notre Dame. Znajduje się w Baltimore, Maryland, w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

15-tygodniowe programy w Centrum Karoliny przygotowują kobiety do pracy jako pomoc pielęgniarska lub technik farmacji. Programy są oparte na stypendiach, bezpłatne i oferowane trzy razy w roku. Chętne osoby zanim zostaną przyjęte muszą spełnić określone wymagania i uzyskać pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej. W ubiegłym roku Centrum wprowadziło możliwość zgłaszania się online; napłynęło 880 zgłoszeń na 90 dostępnych miejsc.

Dodatkowa edukacja w zakresie życiowych umiejętności stanowi element wyróżniający Centrum. Kładzie się również duży nacisk na pośrednictwo pracy; studentki mają możliwość odbycia praktyk klinicznych podczas szkolenia. Centrum Karoliny niedawno dołączyło program rozwoju naukowego i zawodowego, aby zachęcić absolwentki do rozwoju w swojej pracy zawodowej.

Cele Centrum Karoliny pozostały niezmienne przez lata. „Ludzie zawsze szukali miejsc pracy, która jest dobrze płatna i daje szanse na awans”, mówi Siostra Patricia McLaughlin, SSND. Siostra Pat niedawno przeszła na emeryturę po 22 latach pracy jako dyrektorka Centrum Karoliny. Pod jej kierunkiem, wraz ze zmieniającymi się potrzebami czasu, w programie zaprzestano kłaść nacisk na nauczanie kobiet manualnych umiejętności, takich jak tapicerstwo, a skupiono się na ich przygotowaniu do pracy zawodowej w sektorze opieki zdrowotnej. W rezultacie tysiące kobiet, w tym około 6000 kobiet podczas pracy siostry Pat, przeszło przez Centrum Karoliny i uzyskało szansę na lepszą przyszłość.

Zdjęcie: dzięki uprzejmości Centrum Karoliny