5 października 2017

Dziś pięć prowincji przedstawiło swoje sprawozdania opisujące ich początki, historię i obecną rzeczywistość jak i społeczno-polityczne realia w danym kraju, w którym siostry służą.

Prowincja Atlantic-Midwest (AM) wróciła myślą do roku 1957 gdy Prowincja Baltimore, druga prowincja w Ameryce Północnej, podzieliła się na dwie prowincje: Baltimore i Wilton. Z biegiem lat, powstały inne prowincje i do lat 90. istniało ich 8 w Ameryce Północnej. Później, w świetle zmieniających się okoliczności, prowincje rozpoczęły proces rekonfiguracji. W 2007 r. z Prowincji Chicago, Baltimore i Wilton w wyniku rekonfiguracji powstała Prowincja Atlantic-Midwest. W 2012 r. Prowincja Kanadyjska przyłączyła się do Prowincji AM. Dziś Siostry tej Prowincji mieszkają w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Anglii, Południowym Sudanie oraz we Włoszech.

Prowincja Bawarska (BY) została założona w 1956 r. wraz z przeniesieniem Generalatu z Monachium do Rzymu. Jednak jej historia sięga początków Zgromadzenia. Przez lata Siostry mocno doświadczały zmieniających się realiów polityczno-społecznych, takich jak sekularyzacja, Kulturkampf, dwie wojny światowe i komunizm. Obecnie Siostry z Prowincji Bawarskiej służą w Niemczech, Szwecji i Rumunii.

Prezentacja Prowincji Polskiej (PO) rozpoczęła się od przedstawienia ogólnego zarysu historii Polski, w której wspomniano o jej zmieniających się granicach i okresie 123 lat gdy kraj zniknął z mapy (1795-1918). Błogosławiona M. Teresa Gerhardinger posłała pięć polskojęzycznych sióstr do Wrocławia w 1851 r. pomimo tego, że Polska jako kraj wtedy nie istniała. Wojny i opresyjne rządy często doprowadzały do zamykania szkół, zakazu stroju zakonnego, konfiskaty mienia i konieczności przyjmowania jakiejkolwiek pracy dla utrzymania. Obecnie Siostry z Prowincji Polskiej służą na terenie Polski, Białorusi, Stanów Zjednoczonych i Włoch.

Po południu Prowincja Afryki (AF) rozpoczęła od przekazania informacji, że Wyższa Szkoła Średnia Notre Dame w Sunyani została tego dnia uznana za najlepszą wyższą szkołę średnią w Ghanie w 2017r. (Gratulujemy!) Początki Prowincji sięgają lat 70. gdy wiele prowincji w Zgromadzeniu usłyszało wezwanie by wysłać siostry do różnych krajów w Afryce. Liczba sióstr jest stała w ostatnich latach ponieważ przychodzą nowe członkinie, a pierwsze siostry misjonarki wracają do swoich rodzimych prowincji. Siostry z Prowincji mieszkają w Gambii, Ghanie, Kenii, Nigerii, Sierra Leone, Południowym Sudanie, we Włoszech i w Stanach Zjednoczonych.

Na zakończenie dnia Prowincja Ameryki Łacińskiej i Karaibów (ALC) opowiedziała o swoim powstaniu, gdy na początku siostry zostały zaproszone do Puerto Rico w 1915 r. Siostry wskazały kilka kluczowych momentów w swojej historii, gdy istniał główny okręg SAMA (Główny Okręg Ameryki Południowej), a później 8 grudnia 2012 r. Dystrykt Ameryki Łacińskiej oraz Prowincje Porto Alegre, Argentyny i São Paolo połączyły się tworząc ALC. Dziś Siostry z tej Prowincji są w Argentynie, Brazylii, Hondurasie, Paragwaju, Peru i Puerto Rico.

Jutro Prowincja Węgierska oraz Prowincja Austriacko-Włoska wraz z Prowincją Czeskosłowacką przedstawią swoje sprawozdania.

Informujemy Siostry, że tekst Sprawozdania o Stanie Zgromadzenia jest już dostępny w j. angielskim w intranecie. Zostaną tam też umieszczone tłumaczenia gdy je otrzymamy.

Photos • Fotos • Fotók  • 写真 • Zdjęcia • Fotografije • Fotografie

Videos • Videók  • ビデオ • Filmy • Video posnetki  • Video • Vídeos