4 października 2017

Dziś czas przed południem przeznaczono na refleksję w ciszy i integrację treści z poprzednich dni.

Sprawozdania z prowincji rozpoczęły się po południu. Każda prowincja dostarczyła pisemne sprawozdanie na Spotkanie przed-kapitulne w czerwcu. Są dostępne w intranecie strony gerhardinger. Pisemne sprawozdania ukazują w jaki sposób prowincje realizowały Kierunek i inne Akta 23. Kapituły Generalnej.

Obecne Sprawozdania z prowincji są ustnymi prezentacjami opartymi na sprawozdaniach złożonych na Międzynarodowej Konferencji Zarządów w kwietniu 2016 r. Przedstawiają początek, historię oraz obecną rzeczywistość prowincji i obejmują ważny aspekt sytuacji społeczno-politycznej w każdym kraju, w którym służą SSND.

Dwa sprawozdania zostały przedstawione po południu.

Prowincja Central Pacific jako pierwsza przedstawiła sprawozdanie. Została utworzona w czerwcu 2011 r. po połączeniu Prowincji St. Louis, Milwaukee, Mankato i Dallas. Prowincja obejmuje 15 stref czasowych, a siostry należące do niej służą w USA, Japonii, Guam, Nepalu i we Włoszech.

Następnie Prowincja Słoweńska zaprezentowała swoje sprawozdanie. Jej historia obejmuje zmianę granic, trudne doświadczenia dwóch wojen światowych i opresję komunistyczną. Prowincja Słoweńska została założona w 1993 r., dwa lata po uzyskaniu przez Słowenię niepodległości. Skutki trudnej przeszłości są dziś wciąż odczuwalne.

Jutro pięć prowincji przedstawi swoje sprawozdania.

Videos • Videók  • ビデオ • Filmy • Video posnetki  • Video • Vídeos

Photos • Fotos • Fotók  • 写真 • Zdjęcia • Fotografije • Fotografie