Przemieniać świat przez edukację

Home|Modlitwa|Ku pamięci
Ku pamięci2022-03-22T01:57:30+01:00

 Ku pamięci

Grób Matki Teresy od Jezusa Gerhardinger, Monachium, kościół św. Jakuba

Grób Matki Teresy od Jezusa Gerhardinger, Monachium, kościół św. Jakuba
Fot. Siostra Karolina Muller

W śmierci wypowia¬damy Bogu, naszemu Stwórcy, ostatnie ludzkie »tak«. Pełne zaufania w Jego moc, która pro¬wadzi nas do pełni życia w Nim, uważamy na¬szą śmierć za akt uwielbienia Boga: umierając, uznajemy Boga jako Stwórcę, a siebie jako Jego stworzenia. Wspólnota, chociaż przeży¬wa smutek, z wdzięcznością akceptuje tę na¬szą ostatnią ziemską proklamację Radosnej Nowiny.

Jesteście  Posłane, Konstytucja , 47

In Memoriam April 2022

Atlantic-Midwest Province

S. Mildred Straus, 93, professed in 1946, from Notre Dame Convent, Waterdown, Ontario, Canada, died on April 6, 2022.

Suanne Flanigan, 70, professed in 1973, from Timonium, Maryland, USA, died on April 12, 2022.

S. Margaret Mary Glick, 93, professed in 1950, from Stella Maris Community, Timonium, Maryland, USA died on April 20, 2022.

Bavarian Province

S. M. Jakoba Zellner, 88, professed in 1959, from Neubiberg, Germany died on April 20, 2022.

Central Pacific Province

S. M. Rene’ Lorentz, 101, professed in 1940, from Mankato, Minnesota, USA, died on April 2, 2022.

S. Alice Jeanette Giere, 96, professed in 1947, from Greenfield, Wisconsin, USA, died on April 5, 2022.

S. Diane Marie Turner, 81, professed in 1960, from Bridgeton, Missouri, USA, died on April 7, 2022.

S. Mary Myles Schwahn, 90, Professed in 1952, from Notre Dame Health Care, Our Lady of Good Counsel, Mankato, Minnesota, USA, died on April 26, 2022.

S. M. Bernelle Taube, 90, professed in 1953, from Notre Dame Health Care, Our Lady of Good Counsel, Mankato, Minnesota, USA, died on April 29, 2022.

S. Maris Stella Waselak, 97, professed in 1947, from Notre Dame Health Care, Our Lady of Good Counsel, Mankato, Minnesota, USA, died on April 30, 2022

S. Audrey Straub, 93, professed in 1948, from Our Lady of the Angels, Greenfield, Wisconsin, USA, died on April 30, 2022.

Love is the bond that unites us with one another and with God
Trust and Dare, August 22 # 949

In Memoriam March 2022

Atlantic-Midwest Province

Dorothy Kunze, 90, professed in 1952, from Maple Glen Memory Care, Glen Ellyn, Illinois, USA, died on March 2, 2022

Marie McFadden, 85, professed in 1956, from Timonium, Maryland, USA, died on March 12, 2022.

Bavarian Province

Canisia Engl, 88, professed in 1954, from Neubiberg, Germany, died on March 4, 2022.

M. Adrienne Hellerbrand, 89, professed in 1957, from Neubiberg, Germany, died on March 21, 2022.

M. Monika Schinabeck, 74, professed in 1973, from Neubiberg, Germany, died on March 30, 2022.

M. Roswitha Hammerl, 78, professed in 1969, from Munich, Germany, died on March 31, 2022.

            Austria-Italy

            M. Renate Platzgummer, 85 , professed in 1957, from Tirol, Austria, died on March 10, 2022.

Central Pacific Province

Rita Schweitzer, 91, professed in 1954, from Our Lady of the Angels, Greenfield, Wisconsin, USA, died on March 15, 2022.

Province of Latin America and the Caribbean

S. María Elena Di Nardo, 87 professed in 1966, from the community of Nuestra Señora de Luján, Adrogué, Argentina,  died at the community  Nuestra Señora de Luján, Adrogué, Argentina, on March, 27, 2022.

Prayer and fasting are two wings on which our hearts soar to God.
Trust and Dare, March 18 #2780

Ku pamięci – archiwum
Go to Top