Przemieniać świat przez edukację

Ku pamięci2022-03-22T01:57:30+01:00

 Ku pamięci

Grób Matki Teresy od Jezusa Gerhardinger, Monachium, kościół św. Jakuba

Grób Matki Teresy od Jezusa Gerhardinger, Monachium, kościół św. Jakuba
Fot. Siostra Karolina Muller

W śmierci wypowia¬damy Bogu, naszemu Stwórcy, ostatnie ludzkie »tak«. Pełne zaufania w Jego moc, która pro¬wadzi nas do pełni życia w Nim, uważamy na¬szą śmierć za akt uwielbienia Boga: umierając, uznajemy Boga jako Stwórcę, a siebie jako Jego stworzenia. Wspólnota, chociaż przeży¬wa smutek, z wdzięcznością akceptuje tę na¬szą ostatnią ziemską proklamację Radosnej Nowiny.

Jesteście  Posłane, Konstytucja , 47

In memoriam August 2023

Atlantic-Midwest Province

Sister Kathleen Haley, 91, professed in 1950, from Waterdown, Ontario, Canada, died on August 1, 2023.

Sister Ellen Fitzsimmons, 92, professed in 1951, from Queens, New York, died on August 6, 2023.

Sister Mary Henry Gadsby, 92, professed in 1955, from Queens, New York, died on August 11, 2023.

Sister Christina Murphy, 82, professed in 1961, from Bridgeport, Connecticut, died on August 16, 2023.

Sister Mariella McMillan, 96, professed in 1947, from Rochester, New York, died on August 25, 2023.

 Bavarian Province

Sister M. Gudula Walier, 90, professed in 1955, from Brede, Brakel, Germany, died on August 5, 2023.

Sister M. Alice Karas, 88, professed in 1958, from Neubiberg, Germany, died on August 6, 2023.

Sister M. Laurina Gaßner, 84, professed in 1965, from Neubiberg, Germany, died on August 10, 2023.

Sister M. Virina Lutter, 92, professed in 1960, from Neubiberg, Germany, died on August 13, 2023.

Sister M. Pia Wittmann, 65, professed in 1985, from Munich-Nymphenburg, Germany, died on August 25, 2023.

 Central Pacific Province

Sister Helene Marie Robin, 84, professed in 1960, from Covington, Louisiana, died on August 25, 2023.

 Polish Province

Sister M. Bonifacja Waletzko, 97, professed in 1951, from Glubczyce, Poland, died on August 9, 2023.

Sister M. Wanda Gołąbek, 54, professed in 1990, from Otwock, Poland, died on August 18, 2023.

Slovenian Province

Sister Akvina Keržič, 90, professed in 1959, from Novo Mesto, Slovenia, died on August 18, 2023.

In memoriam July 2023

white flower

Atlantic-Midwest Province

Sister Thomasine Ryan, 97, professed in 1944, from Waterdown, Ontario, Canada, died on July 19, 2023.

Central Pacific Province

 Sister Paulissa Jirik, 89, professed in 1954, from Shakopee, Minnesota, USA, died on July 23, 2023.

Sister Mary Adelyn Vokal, 90, professed in 1953, from Shakopee, Minnesota, USA, died on July 26, 2023.

Province of Latin America and the Caribbean

Sister Marcela Rockenbach, 76, professed in 1972, from Criciúma, Santa Catarina, Brazil, died on July 3, 2023.

Go to Top