Przemieniać świat przez edukację

Ku pamięci2022-03-22T01:57:30+01:00

 Ku pamięci

Grób Matki Teresy od Jezusa Gerhardinger, Monachium, kościół św. Jakuba

Grób Matki Teresy od Jezusa Gerhardinger, Monachium, kościół św. Jakuba
Fot. Siostra Karolina Muller

W śmierci wypowia¬damy Bogu, naszemu Stwórcy, ostatnie ludzkie »tak«. Pełne zaufania w Jego moc, która pro¬wadzi nas do pełni życia w Nim, uważamy na¬szą śmierć za akt uwielbienia Boga: umierając, uznajemy Boga jako Stwórcę, a siebie jako Jego stworzenia. Wspólnota, chociaż przeży¬wa smutek, z wdzięcznością akceptuje tę na¬szą ostatnią ziemską proklamację Radosnej Nowiny.

Jesteście  Posłane, Konstytucja , 47

In Memoriam May 2022

Gabriel Testoni

Atlantic-Midwest Province

S. Janice Nadeau, 88, professed in 1955, from Northbridge Health Care Center, Bridgeport, Connecticut, USA  died on May 6, 2022.

Bavarian Province

S. M. Erentrud Skowronek, 93, professed in 1961, from Neubiberg, Germany, died on May 3, 2022.

S. Magina Hof, 88, professed in 1960 from Dorfen, Germany  died on May 3, 2022.

S. Frieda Denk, 81, professed in 1965, from Bad Tolz, Germany, died on May 3, 2022.

S. M. Notburg Felber, 87, professed in 1961, from Neubiberg, Germany, died on May 7, 2022.


Central Pacific Province

S. Mary Agatha Ono, 86, professed in 1968, from Kyoto, Japan, died on May 24, 2022.

 

 

Do that our prayer may surely be heard, let us come daily to God through Mary;
she can do all with and through Jesus, her divine Son    

Trust and Dare, May 6 #2941

In Memoriam April 2022

Atlantic-Midwest Province

S. Mildred Straus, 93, professed in 1946, from Notre Dame Convent, Waterdown, Ontario, Canada, died on April 6, 2022.

Suanne Flanigan, 70, professed in 1973, from Timonium, Maryland, USA, died on April 12, 2022.

S. Margaret Mary Glick, 93, professed in 1950, from Stella Maris Community, Timonium, Maryland, USA died on April 20, 2022.

Bavarian Province

S. M. Jakoba Zellner, 88, professed in 1959, from Neubiberg, Germany died on April 20, 2022.

Central Pacific Province

S. M. Rene’ Lorentz, 101, professed in 1940, from Mankato, Minnesota, USA, died on April 2, 2022.

S. Alice Jeanette Giere, 96, professed in 1947, from Greenfield, Wisconsin, USA, died on April 5, 2022.

S. Diane Marie Turner, 81, professed in 1960, from Bridgeton, Missouri, USA, died on April 7, 2022.

S. Mary Myles Schwahn, 90, Professed in 1952, from Notre Dame Health Care, Our Lady of Good Counsel, Mankato, Minnesota, USA, died on April 26, 2022.

S. M. Bernelle Taube, 90, professed in 1953, from Notre Dame Health Care, Our Lady of Good Counsel, Mankato, Minnesota, USA, died on April 29, 2022.

S. Maris Stella Waselak, 97, professed in 1947, from Notre Dame Health Care, Our Lady of Good Counsel, Mankato, Minnesota, USA, died on April 30, 2022

S. Audrey Straub, 93, professed in 1948, from Our Lady of the Angels, Greenfield, Wisconsin, USA, died on April 30, 2022.

Love is the bond that unites us with one another and with God
Trust and Dare, August 22 # 949

Ku pamięci – archiwum
Go to Top