Przemieniać świat przez edukację

Home|Modlitwa|Ku pamięci
Ku pamięci2022-03-22T01:57:30+01:00

 Ku pamięci

Grób Matki Teresy od Jezusa Gerhardinger, Monachium, kościół św. Jakuba

Grób Matki Teresy od Jezusa Gerhardinger, Monachium, kościół św. Jakuba
Fot. Siostra Karolina Muller

W śmierci wypowia¬damy Bogu, naszemu Stwórcy, ostatnie ludzkie »tak«. Pełne zaufania w Jego moc, która pro¬wadzi nas do pełni życia w Nim, uważamy na¬szą śmierć za akt uwielbienia Boga: umierając, uznajemy Boga jako Stwórcę, a siebie jako Jego stworzenia. Wspólnota, chociaż przeży¬wa smutek, z wdzięcznością akceptuje tę na¬szą ostatnią ziemską proklamację Radosnej Nowiny.

Jesteście  Posłane, Konstytucja , 47

In memoriam January 2023

Winter in Canada

Atlantic-Midwest Province

Sister Mary Charia Ripple, 96, professed in 1948, from Baltimore, Maryland, died on  January 20, 2023.

Central Pacific Province

Sister Nadine Touhey, 87, professed in 1955, from Shakopee, Minnesota, died on January 5, 2023.

Sister Mary Eugene Braun, 96, professed in 1945, from Shakopee, Minnesota, died on January 21, 2023.

Sister Janet Senderak, 75, professed in 1967, from Milwaukee, Wisconsin, died on January 31, 2023.

Province of Africa

Sister Mary Ann Matachinskas, 78, professed in 1964, from Dallas, Texas, died on  January 23, 2023.

In memoriam December 2022

Atlantic-Midwest Province

Sister Alfreda Kimpel, 91, professed in 1949, from Waterdown, Ontario, Canada, died on December 1, 2022.

Sister Eileen Pautler, 98, professed in 1942, from Waterdown, Ontario, Canada, died on December 5, 2022.

Sister Bernadine Gutacker, 93, professed in 1949, from New York, New York (Queens), died on December 27, 2022.

Central Pacific Province

Sister Helen Marie Skierkowski, 81, professed in 1960, from Milwaukee, Wisconsin, died on December 1, 2022.

Sister Loretta Marie Strobel, 80, professed in 1962, from Shakopee, Minnesota, died on December 7, 2022.

Sister Janet Druffel, 88, professed in 1954, from Shakopee, Minnesota, died on December 30, 2022.

Polish Province

Sister M. Eligia Kuboszek, 88, professed in 1955, from Otwock, Poland, died on December 14, 2022.

Go to Top