Modlitwa

Modlitwa otwiera nas na głębszą relację z Bogiem i między sobą, ze wszystkimi ludźmi i całym stworzeniem. Modlitwa przemienia osoby i wspólnoty, inspiruje miłość i służbę, oświeca i umacnia wszystkich do prorockiego działania.

W modlitwie osobistej najpokorniej uznajemy Boga jako naszego Stwórcę, który nas bezgra­nicznie kocha, i w sposób wolny poddajemy się tej prawdzie. Codziennie stajemy przed Bogiem w gotowości, by być przez Niego prze­mienionymi i przyjąć Jego orędzie posłan­nictwa tym serdeczniej, im bardziej uświada­miamy sobie, że On nas do Siebie pociąga. Modlitwa nadaje naszemu życiu zakonnemu kierunek i wyrazistość; podtrzymuje również harmonię naszego życia, w którym, zależnie od potrzeby, podkreślamy raz osobę, kiedy indziej wspólnotę, kiedy indziej znów świat, któremu służymy. Tak więc modlitwa jest naszą stałą odpowiedzią na nieustanne wezwanie Boga do wypełniania posłannictwa.

Jesteście  posłane, Konstytucja , 28