Wybrane zdjęcia z Kapituły

Oto ostatnia kolekcja zdjęć z 25. Kapituły Generalnej.