Chciałbym zaproponować wychowawcom, aby dodali do swojego nauczania nową treść: braterstwo.
Edukacja jest aktem miłości, który oświeca drogę do odzyskania poczucia braterstwa, abyśmy nie ignorowali najsłabszych.
Wychowawca jest świadkiem, który nie przekazuje swojej wiedzy intelektualnej, ale swoje przekonania, swoje życiowe zaangażowanie.
Tym, który potrafi dobrze posługiwać się trzema językami: językiem głowy, serca i rąk, w harmonii. I stąd wynika radość komunikowania się.
A wtedy będą oni słuchani o wiele uważniej i będą twórcami wspólnoty.
Dlaczego? Ponieważ oni zasiewają to świadectwo.
Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, uczącymi braterstwa zamiast konfrontacji i pomagającymi zwłaszcza najbardziej bezbronnym młodym ludziom.

Dla Światowej Sieci Modlitwy Papieża (Apostolstwo Modlitwy): https://www.popesprayer.va/