Strona główna
Strona główna2019-05-09T23:32:45+02:00

Nasze posłannictwo

Nasze posłannictwo – głoszenie Radosnej Nowiny – wypełniamy jako Siostry Szkolne de Notre Dame; całe nasze życie oddajemy służbie tej jedności, dla której Chrystus przyszedł na ziemię. Podobnie jak Chrystus, który został posłany, aby objawić światu miłość Ojca, tak i mu jesteśmy posłane, aby przez nasze życie, przez dzielenie się darem miłości, wiary i nadziei, ukazywać światu Chrystusa.

Jesteście Posłane, Konstytucja Sióstr Szkolnych de Notre Dame, 4

Uwaga:

Najnowsze wiadomości

 

Międzynarodowa Refleksja Solidarności: Maj 2019

20/04/2019|

„Zarówno Matka Teresa jak i Matka Karolina rozumiały siłę tkwiącą w wychowaniu/kształceniu, siłę, która pozwalała osobie ludzkiej, szczególnie młodym kobietom, osiągać niezależność, poczucie własnej godno-ści i osobistą wolność, i w ten sposób przyczyniać się do przemiany społeczeństwa.”

Load More Posts

Dowiedz się więcej

 

Modlitwy

 

Módl się razem z nami o pokój na świecie.

Pokój jest owocem sprawiedliwości i miłości. Jest Bożym darem dla każdego, dla świata.

Education for All

Możemy przemieniać świat przez edukację.

Spirit of Wisdom, open our eyes that we might see the needs of your people longing to learn; open our ears that we might hear the cry of your people hungry for truth; ...

otwórz nasze uszy, abyśmy mogli słyszeć wołanie ludzi głodnych prawdy; otwórz nasze serca, abyśmy mogli odpowiadać na tęsknotę ludzi spragnionych Ciebie. Zachowaj nas w wierności wizji Błogosławionej Matki Teresy i Matki Karoliny, abyśmy mogli zrozumieć na nowo wezwanie Ewangelii do przemiany świata. Amen.