26 września 2017

Po wyjaśnieniach dotyczących sprzętu do tłumaczeń, Siostra Mary Maher, Przełożona Generalna, dokonała otwarcia 24. Kapituły Generalnej:

„Niniejszym oficjalnie otwieram 24. Kapitułę Generalną Sióstr Szkolnych de Notre Dame. Rozpoczynamy dziś święte wydarzenie w życiu naszego Zgromadzenia i w życiu Kościoła. Jestem pewna, że Duch Święty obdarzy nas łaskami i błogosławieństwem, których potrzebujemy, aby usłyszeć Boże wezwanie i odpowiedzieć na nie z całego serca…”

“Siostry, od roku uroczyście wzywałyśmy Ducha Świętego, aby przyszedł, oświecił nas i umocnił. Gdy dziś śpiewamy Veni, Creator Spiritus, zjednoczmy nasze serca z naszymi siostrami na całym świecie oraz z tymi, którzy nas poprzedzili w Kościele i w Zgromadzeniu. Zjednoczone z nimi, módlmy się i wierzmy mocno, że nasza modlitwa będzie wysłuchana”.

Podczas rytuału otwarcia S. Kathleen Storms odśpiewała Litanię do Wszystkich Świętych. S. Ruth Ann Klauser, sekretarka Kapituły, wezwała imiennie każdą z obecnych sióstr, a siostry potwierdziły swoją obecność.

W dalszej części wprowadzenia dokonano przeglądu agendy i planu, materiałów w skoroszytach oraz przedstawiono role.

Po południu Arcybiskup William Lori przewodniczył liturgii na otwarcie Kapituły. Następnie odbyło się przyjęcie na tarasie. Poniżej znajdują się fragmenty z homilii Arcybiskupa Loriego:

„Kilka dni temu odwiedziłem Instytut Notre Dame w Baltimore… Jak większość z sióstr wie, świętuje on 170 rocznicę od momentu otwarcia swych drzwi w 1847 r. gdy przyjął łącznie dwóch studentów”.

„Gdy analizowałem historię Sióstr Szkolnych de Notre Dame… wywarło na mnie wrażenie współdziałanie Ducha Świętego z sercem i duszą Waszej Założycielki Błogosławionej Teresy Gerhardinger. W 1833 r. w czasie kulturowego fermentu, wstrząsów i przemocy… gdy wydawało się, że świat, który ona i jej rodzina znali, popada w ruinę, Karolina usłyszała wezwanie Ducha Świętego…”

„W tej Mszy o Duchu Świętym, (…) składajmy dziękczynienie Panu za ten piękny dar i prośmy, aby ten chryzmat został odnowiony i pogłębiony w tych dniach… Ponieważ świat jaki znaliśmy odchodzi…”

„Napełniona Duchem Świętym, Błogosławiona Teresa od Jezusa zdała sobie sprawę, że wielu ludzi jej współczesnych nie rozumie, że wszystko nie musi pozostać takie jak było. Coś mogło się zmienić i to zmienić na lepsze (…) Błogosławiona Teresa pomogła ukształtować nowy sposób przeżywania życia konsekrowanego, który był odpowiedni w czasach, w których żyła i dla służby, do której została wezwana”.

„Przyzywamy Ducha Świętego, aby Siostry mogły również dostrzec, pomimo przeszkód, nowe możliwości życia pięknym duchem Błogosławionej Teresy…”

Zdjęcia

Filmy