25 Kapituła Generalna

Z wdzięcznością i radością ogłaszam datę, miejsce i temat 25. Kapituły Generalnej, ustalone w drodze konsultacji, dialogu i rozeznania (por. JP, DG 84). Załączone dokumenty opisują proces, który doprowadził nas do tych decyzji oraz spostrzeżenia zebrane podczas dialogu w całym Zgromadzeniu w celu określenia tematu.

Data 25. Kapituły Generalnej
24 października – 17 listopada 2023

Otwarcie 25. Kapituły Generalnej nastąpi w 190. rocznicę założenia Zgromadzenia, a zakończenie w rocznicę beatyfikacji Matki Marii Teresy od Jezusa Gerhardinger. W dniach 19-21 października 2023 r. odbędzie się spotkanie przedkapitulne dla delegatek w celu wprowadzenia i ukształtowania wspólnoty wiary.

Miejsce obrad 25. Kapituły Generalnej
Generalat Sióstr Szkolnych de Notre Dame, Rzym, Włochy

Temat 25. Kapituły Generalnej
Żyć proroczym świadectwem powszechnej komunii

Zachęcamy każdą Siostrę, aby modliła się i rozważała ten temat, otwierając się na zaproszenie – łaski, które daje nam Bóg na naszą wspólną drogę w przyszłość.

Siostra Roxanne Schares
Przełożona Generalna

Prayer for the 25th General Chapter