Samaya i Siostra Therese Ann Zanmiller pracują nad wypracowaniem.

Samaya i Siostra Therese Ann Zanmiller pracują nad wypracowaniem.

Siostra Dorothy Zeller

Centrum Edukacyjne Dobrej Rady (ang. Good Counsel Learning Center) w Mankato, w Minnesocie (USA) od 51 lat udziela indywidualnych korepetycji dzieciom i dorosłym. Jego pierwotna nazwa brzmiała Centrum Czytania (ang. Reading Center), a celem w 1967 r. było rozwijanie umiejętności czytania i pisania wśród dzieci. W ciągu kolejnych lat, dodawano inne przedmioty i zaczęliśmy też uczyć dorosłych.

Na początku, większość osób udzielających korepetycji stanowiły Siostry Szkolne de Notre Dame (SSND), które czyniły to po całym dniu prowadzenia lekcji albo podczas swoich letnich wakacji; zatrudniano świeckich nauczycieli według potrzeby. Obecnie korepetytorkami są siostry będące już na emeryturze, które cieszą się z możliwości wykorzystania swojej energii i wieloletniego doświadczenia pracy w klasach szkolnych.

W ciągu ostatnich 10 lat powiększyła się grupa uczestników zajęć w Centrum, bo zmieniają się ludzie i potrzeby. Obecnie dzięki rodzinom z Somalii, Sudanu i Wietnamu pojawia się nowy wymiar w Centrum i we wspólnocie Matki Bożej Dobrej Rady. Uczniowie będący emigrantami pozwalają nam uczestniczyć w swojej wspólnocie i jej doświadczać przez swój strój, jedzenie i kulturę. Odkrywamy na nowo charyzmat Matki Teresy, która sprowadziła siostry do Stanów Zjednoczonych, aby nauczały dzieci niemieckich emigrantów. Jest to dla nas zaszczyt, że możemy iść jej śladem.

Przez lata nasze Centrum Edukacyjne służyło także potrzebom Prowincji Central Pacific, a nawet naszego międzynarodowego Zgromadzenia. W ubiegłym roku nasza postulantka SSND z Argentyny i sześć sióstr z kilku zgromadzeń zakonnych z Wietnamu korzystało z zajęć w Centrum Edukacyjnym Dobrej Rady. Siostry te mieszkają z nami w małych wspólnotach i codziennie mają kontakt ze wszystkimi w kampusie. Wnoszą doświadczenie międzykulturowości, które jest naturalne i bardzo korzystne.

Zdjęcie: Heidi Sampson, Mankato, Minnesota, USA