Generalat

Nazwą Generalat określamy dom w Rzymie, w którym mieszka i pracuje Rada Generalna. Radę Generalną tworzy sześć sióstr: Przełożona Generalna i pięć Radnych Generalnych. W Generalacie mieszka i pracuje również personel zakonny i świecki, który wspiera Radę Generalną w jej pracy, koordynuje pracę różnych biur Zgromadzenia i troszczy się o nasze własności. Siostry tworzą wielokulturową i wielojęzyczną wspólnotę. Pochodzą z Brazylii, Kanady, Niemiec, Polski, Słowenii i Stanów Zjednoczonych.

Rada Generalna, 2018-2024

Od lewej do prawej: Irmã Inês Camiran, Radna Generalna/Wikaria;
Sestra M. Martina Radež, Radna Generalna;
Sister Roxanne Schares, Radna Generalna;
Sister Carolyn Anyega, Radna Generalna;
Sister Julianne Lattner, Radna Generalna;
Sister Kathleen Storms, Radna Generalna.

pdf do druku (440 KB)

Inne zdjęcia:

Czytaj więcej:

Wspólnota Generalatu, December 2018

Wspólnota Generalatu

Od lewej do prawej, na górze: Sestra M. Martina Radež (GC), Sister Kathleen Storms (GC), Sister Roxanne Schares (GS), Sister Ruth Ann Klauser (CP);
Środkowy rząd: Schwester M. Burkardis Hemmert (BY), Siostra Nikodema Kasperska (PO),  Sister Kathy Schmittgens (CP),  Irmã Inês Camiran (GC), Sister Julie Lattner (GC), sestra M. Terezija Hostnik (SI);
Na dole: Sister Joan DiProspere (CP), Sister Connie Schmidt (CP), Siostra M. Katarzyna Kociach (PO), Sister Cindy Weber (CP), Sister Carolyn Anyega (GC).

Nowicjat Zgromadzenia

Od roku 2016 nowicjat Zgromadzenia również mieści się w budynku Generalatu. Nowicjat jest również wielokulturowy, a obecne siostry i nowicjuszki pochodzą z Brazylii, Niemiec, Ghany, Kenii, Nigerii i Polski.

Kaplica

Poświęcenie kaplicy i Generalatu odbyło się 11 października 1966 r. w święto Maryi, Matki Kościoła. Tytuł ten został nadany Maryi w dniu zamknięcia trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II i ten właśnie tytuł został wybrany jako wezwanie dla tej kaplicy.

W głównym ołtarzu znajdują się relikwie Św. Barnaby, Św. Augustyna, Św. Ambrożego, Św. Łucji i Św. Marii Goretti.

Architektem był Prof. Bruno Appolonj-Ghetti. Prof. Francesco Nagni wykonał krzyż, rzeźby i ambony.

Prof. Gilda Nagni, siostra rzeźbiarza, zaprojektowała witraże nad bocznymi ołtarzami, duży okrągły witraż nad chórem oraz witraże w nawie głównej i prezbiterium. Signor Signorelli zaprojektował witraże powyżej marmuru na bocznych ścianach w nawie głównej kaplicy.

Organy piszczałkowe zostały zbudowane przez Braci Ruffatti z Padwy we Włoszech i były darem sióstr z Prowincji Kanadyjskiej. Zostały ukończone 26 stycznia 1967 r.