Struktura Zgromadzenia

Struktura Zgromadzenia

Aby jako wspólnota wiary lepiej odpowiadać na wezwanie Boga i skuteczniej służyć, ustanawiamy taką strukturę zarządu, która nam ułatwia przyjmowanie działania Ducha Świętego. Nasz zarząd ma swe źródło w życiu wspólnym i w posłannictwie i jednocześnie służy ich rozwojowi.

Struktura naszego zarządu, zarówno na płaszczyźnie domowej jak i prowincjalnej i międzynarodowej, pozwala wszystkim siostrom na czynny udział w zarządzaniu, a jednocześnie przełożonym umożliwia sprawowanie władzy.

Podobnie jak Matka Teresa jesteśmy przekonane, że zarząd centralny Zgromadzenia umacnia nas w głoszeniu Radosnej Nowiny i jest konieczny dla podtrzymywania jedności.

Jesteście Posłane, Konstytucja 40, 41, 42

Prowincje

Nasza struktura składa się z 10 jednostek administracyjnych nazywanych „Prowincjami”:

  • Prowincja Afryki (AF)
  • Prowincja Atlantic-Midwest (AM)
  • Prowincja Central Pacific (CP)
  • Prowincja Ameryki Łacińskiej i Karaibów (ALC)
  • Prowincja Bawarska (BY)
  • Prowincja Węgierska (MG)
  • Prowincja Austro-Włoska (ÖR-IT) oraz Prowincja Czeskosłowacka (CE)
  • Prowincja Polska (PO)
  • Prowincja Słoweńska (SI)
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PROWINCJACH

Generalat

Kaplica w Generalacie; Rzeźba w kaplicy Generalatu: Maryja, Matka Zgromadzenia; Rzeźba w kaplicy Generalatu: Ukrzyżowany Chrystus

Nazwą Generalat określamy dom w Rzymie, w którym mieszka i pracuje Rada Generalna. Radę Generalną tworzy sześć sióstr: Przełożona Generalna i pięć Radnych Generalnych. W Generalacie mieszka i pracuje również personel zakonny i świecki, który wspiera Radę Generalną w jej pracy, koordynuje pracę różnych biur Zgromadzenia i troszczy się o nasze własności. Siostry tworzą wielokulturową i wielojęzyczną wspólnotę. Pochodzą z Brazylii, Kanady, Niemiec, Polski, Słowenii i Stanów Zjednoczonych.

Od roku 2016 nowicjat Zgromadzenia również mieści się w budynku Generalatu. Nowicjat jest również wielokulturowy, a obecne siostry i nowicjuszki pochodzą z Brazylii, Niemiec, Ghany, Kenii, Nigerii i Polski.

Lokalizacja:  Via della Stazione Aurelia, 95  – 00165  Rzym, Włochy
Tel.  + 39 06-6652-01
Więcej wskazówek znajdziesz tutaj

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O GENERALACIE

Jedność

„Wiele rzeczy zmieniło się w historii naszego Zgromadzenia, jednak ani rewolucje polityczne, ani prześladowanie czy ucisk, ani radykalne zmiany społeczne, filozoficzne lub teologiczne nie były w stanie zniszczyć naszej jedności (…) Z upływem lat bardzo się zróżnicowałyśmy gdy idzie o nasz wygląd zewnętrzny i styl życia, jednak nie oddaliłyśmy się od siebie w odniesieniu do spraw istotnych naszego życia. Fakt, że jest możliwe, iż strój zakonny, nazwa Zgromadzenia, styl życia i różnorodność tradycji nas nie dzielą, ukazuje żywotność naszej duchowości”. (W zwierciadle naszego charyzmatu, 2007)