Nasz symbol

Krzyż symbolizuje Chrystusa, centrum naszego życia.

Okrąg oznacza wspólnotę i świat, w którym służymy.

Litera M symbolizuje Maryję, Matkę Zgromadzenia.

Ten symbol, który wiele sióstr nosi przypięty do ubrania lub na łańcuszku, został zaprojektowany wyłącznie dla Sióstr Szkolnych de Notre Dame i pozwala nam rozpoznawać się wzajemnie oraz jest znakiem dla osób, z którymi pracujemy i z którymi się spotykamy.

Aktualny symbol

Niedawno odnowiłyśmy grafikę naszego symbolu.

Poniższy film pokazuje zarówno podobieństwa jak i różnice w stosunku do ostatnio wykorzystywanych wersji naszego symbolu.