Miłość daje wszystko*

Love gives everything

My, Siostry Szkolne de Notre Dame, kierujemy całe nasze życie ku tej jedności, dla której Jezus Chrystus został posłany. W obecnym, przełomowym i krytycznym momencie zbawczej historii ludzkości i stworzenia, doświadczamy głębokiego pragnienia, by zaufać i odważyć się (JP, K 4).

Bóg w Trójcy Świętej Jedyny wprowadza nas w serce świata, abyśmy były niewiastami pokoju, nadziei i miłości. W duchu Błogosławionej Matki Teresy i Matki Karoliny, my, jako żyjąca wspólnota sióstr, nadal rozwijamy nasz charyzmat według Konstytucji Jesteście Posłane (JP, Prolog).

* Błogosławiona Matka Teresa Gerhardinger, Pisma #1