Kierunek

Miłość daje wszystko*

My, Siostry Szkolne de Notre Dame, kierujemy całe nasze życie ku tej jedności, dla której Jezus Chrystus został posłany. W obecnym, przełomowym i krytycznym momencie zbawczej historii ludzkości i stworzenia, doświadczamy głębokiego pragnienia, by zaufać i odważyć się (JP, K 4).

Miłość daje wszystko* Kierunek 24. Kapituły Generalnej

• čeština (250 KB)
• Deutsch (303 KB)
•  English A4 (214 KB)
• English letter-size (214 KB)
•  Español (252 KB)
•  Italiano (161 KB)

Bóg w Trójcy Świętej Jedyny wprowadza nas w serce świata, abyśmy były niewiastami pokoju, nadziei i miłości. W duchu Błogosławionej Matki Teresy i Matki Karoliny, my, jako żyjąca wspólnota sióstr, nadal rozwijamy nasz charyzmat według Konstytucji Jesteście Posłane (JP, Prolog).

* Błogosławiona Matka Teresa Gerhardinger, Pisma #1

Miłość daje wszystko* Kierunek 24. Kapituły Generalnej

•  日本語 (664 KB)
•  Magyarul (251 KB)
•  Polski (330 KB)
•  Português (210 KB)
•  Slovensko (188 KB)