Rady Generalnej

Aby jako wspólnota wiary lepiej odpowiadać na wezwanie Boga i skuteczniej służyć, ustanawiamy taką strukturę zarządu, która nam ułatwia przyjmowanie działania Ducha Świętego. Nasz zarząd ma swe źródło w życiu wspólnym i w posłannictwie i jednocześnie służy ich rozwojowi.

Struktura naszego zarządu, zarówno na płaszczyźnie domowej jak i prowincjalnej i międzynarodowej, pozwala wszystkim siostrom na czynny udział w zarządzaniu, a jednocześnie przełożonym umożliwia sprawowanie władzy.

Podobnie jak Matka Teresa jesteśmy przekonane, że zarząd centralny Zgromadzenia umacnia nas w głoszeniu Radosnej Nowiny i jest konieczny dla podtrzymywania jedności.

Jesteście Posłane, Konstytucja 40, 41, 42

General Council 2021-2024

Rady Generalnej, 2021-2024
Od lewej do prawej: Siostra Inês Camiran, Radna Generalna/Wikaria; Siostra M. Martina Radež, Radna Generalna;
Siostra Roxanne Schares, Przełożona Generalna;  Siostra Julianne Lattner, Radna Generalna;
Siostra Carolyn Anyega, Radna Generalna

General Council 2018-2024

Rady Generalnej, 2018-2021 
Od lewej do prawej: Siostra Inês Camiran, Radna Generalna/Wikaria; Siostra M. Martina Radež, Radna Generalna;
Siostra Roxanne Schares, Przełożona Generalna; Siostra Carolyn Anyega, Radna Generalna;
Siostra Julianne Lattner, Radna Generalna; Siostra Kathleen Storms, Radna Generalna.