Generalat

Nazwą Generalat określamy dom w Rzymie, w którym mieszka i pracuje Rada Generalna. Radę Generalną tworzy sześć sióstr: Przełożona Generalna i pięć Radnych Generalnych. W Generalacie mieszka i pracuje również personel zakonny i świecki, który wspiera Radę Generalną w jej pracy, koordynuje pracę różnych biur Zgromadzenia i troszczy się o nasze własności. Siostry tworzą wielokulturową i wielojęzyczną wspólnotę. Pochodzą z Brazylii, Kanady, Niemiec, Polski, Słowenii i Stanów Zjednoczonych.

Location:  Via della Stazione Aurelia, 95  – 00165  Roma, Italia
Tel.  + 39 06-6652-01
Click here for directions

Nowicjat Zgromadzenia

Od roku 2016 nowicjat Zgromadzenia również mieści się w budynku Generalatu. Nowicjat jest również wielokulturowy, a obecne siostry i nowicjuszki pochodzą z Brazylii, Niemiec, Ghany, Kenii, Nigerii i Polski.

Kaplica

Poświęcenie kaplicy i Generalatu odbyło się 11 października 1966 r. w święto Maryi, Matki Kościoła. Tytuł ten został nadany Maryi w dniu zamknięcia trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II i ten właśnie tytuł został wybrany jako wezwanie dla tej kaplicy.

W głównym ołtarzu znajdują się relikwie Św. Barnaby, Św. Augustyna, Św. Ambrożego, Św. Łucji i Św. Marii Goretti.

Architektem był Prof. Bruno Appolonj-Ghetti. Prof. Francesco Nagni wykonał krzyż, rzeźby i ambony.

Prof. Gilda Nagni, siostra rzeźbiarza, zaprojektowała witraże nad bocznymi ołtarzami, duży okrągły witraż nad chórem oraz witraże w nawie głównej i prezbiterium. Signor Signorelli zaprojektował witraże powyżej marmuru na bocznych ścianach w nawie głównej kaplicy.

Organy piszczałkowe zostały zbudowane przez Braci Ruffatti z Padwy we Włoszech i były darem sióstr z Prowincji Kanadyjskiej. Zostały ukończone 26 stycznia 1967 r.